An ninh - quốc phòng

Đảng ủy quân sự huyện kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng ngày 28/6/2022, Đảng ủy quân sự huyện tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tới dự có Đại tá Lê Đức Hậu- Trưởng phòng Tổ chức Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

 

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Cường Tú – Chính trị viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện đã thông qua báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Đảng ủy quân sự huyện. Theo báo cáo, trong những năm qua, cấp ủy chi bộ trong toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Kết luận số 21 của ban chấp hành trung ương (khóa XIII), Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giáo dục, ngăn ngừa sự suy thoái về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống; tập thể Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đơn vị không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 

Tiếp đó, các đồng chí trong Đảng ủy cũng đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các đồng chí Đảng ủy viên.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Vũ Cường Tú - Phó Bí thư Đảng ủy đã kết luận các nội dung sinh hoạt và các nội dung cần tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện vào báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy và các Đảng ủy viên.

 

Xuân Tiến