An ninh - quốc phòng

Tập huấn triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Ngày 17/6/2022, Ban Chỉ đạo đề án 06 Thành phố đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai đề án 06 và kế hoạch số 54 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ cho hơn 33.000 đại biểu là Thành viên Ban Chỉ đạo 06 các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, các đồng chí là thành viên BCĐ, thành viên tổ giúp việc BCĐ 06 Thành phố, đại diện lãnh đạo các ban, Sở, ngành, các cơ quan đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội; Trưởng BCĐ 06 UBND các quận, huyện, thị xã, cơ quan đơn vị có liên quan.

Dự tại điểm cầu huyện có đồng chí Bùi Công Thản, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện; cùng dự có thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Dự tại điểm cầu các xã có Lãnh đạo UBND, thành viên BCĐ, tổ công tác thực hiện đề án 06 các thôn.

Đại biểu dự tại điểm cầu huyện

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn về những nội dung trọng tâm cần triển khai liên quan đến việc thực hiện Đề án 06; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hà nh chính theo Quyết định số 468 của Thủ tướng Chính phủ; Thực trạng và giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đối với 05 nhóm tiện tích của Đề án 06/Chính phủ.

Đại diện Cục Kiểm soát TTHC cũng hướng dẫn các đại biểu tham dự hội nghị về nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; hướng dẫn kết nối, chia sẻ và nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; tái cấu trúc quy trình TTHC liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Triển khai hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố Hà Nội…

 

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã của TP triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung nhiệm vụ đã được xác định lộ trình cụ thể trong Đề án số 06, Kế hoạch số 54 của UBND TP; phân công rõ trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc kết nối, tích hợp, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình Đề án đã đề ra, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu. Đồng thời, bố trí đầy đủ kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án.

Văn phòng