An ninh - quốc phòng

Khai giảng lớp bồi dưỡng Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4

Sáng ngày 31/5/2022, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Thường Tín đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 120 đồng chí thuộc đối tượng 4 là: đại biểu HĐND cấp xã, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, giáo viên các trường THPT; chuyên viên, viên chức các phòng,ban,ngành của huyện; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ. Tới dự Lễ khai mạc có đồng chí Phan Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện khai mạc lớp học.

Các học viên tham gia lớp học

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được truyền đạt những kiến thức quốc phòng, an ninh: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới;về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng; nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên ; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 nhằm nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ  xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng cương vị công tác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Xuân Tiến