An ninh - quốc phòng

Đảng uỷ Quân sự huyện Thường Tín tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW

Sáng ngày 26/5/2022, Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện; đồng chí Đại tá Phạm Quang Trung – Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Thủ đô. Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ; Đảng uỷ, Chỉ huy, Ban chỉ huy Quân sự huyện; đại diện các cơ quan chức năng của huyện; các đồng chí Chỉ huy trưởng, chính trị viên, Ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn; chỉ huy trưởng 11 đơn vị tự vệ; các đồng chí Phó tham mưu trưởng, Chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật, tiểu đoàn trưởng, triểu đoàn địa phương của huyện.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Thường Tín cho thấy: Trong 10 năm qua, Đảng ủy đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện của bộ đội và dân quân tự vệ thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) Ban Chỉ huy quân sự huyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật với quán triệt sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, yêu cầu nhiệm vụ Quân đội, nhiệm vụ LLVT Thủ đô và nhiệm vụ của địa phương. Thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện tại chức; thường xuyên cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức.

 

Hằng năm, chỉ đạo kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng dân quân tự vệ từ cấp huyện đến cấp xã. Phối hợp với các đơn vị nhận nguồn, các địa phương tiến hành phúc tra, rà soát lực lượng dự bị động viên. Tham mưu với Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP&AN) huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP&AN cho các đối tượng theo phân cấp. Xây dựng kế hoạch huy động, tập huấn, huấn luyện, diễn tập theo đúng thời gian, chỉ tiêu trên giao đạt 100% quân số. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ triển khai thực hiện, hoàn thành 100% nội dung, chương trình và tổ chức học tập các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Năm 2013 và năm 2018, Đảng uỷ đã tham mưu với Huyện uỷ, UBND huyện hoàn thành 02 cuộc diễn diễn tập cấp huyện đảm bảo an toàn tuyệt đối và được Bộ Tư lệnh đánh giá cao; đồng thời chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã, trấn. Thông qua các cuộc diễn tập đã nâng cao nhận thức, trình độ lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, năng lực, trình độ làm tham mưu của đội ngũ cán bộ các phòng, ban, ngành, đoàn thể và trình độ kỹ thuật, chiến thuật của LLVT huyện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra góp phần vào việc giữ vững An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Đặc biệt, trong năm 2020 và 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nội dung, biện pháp nhằm thực hiện tốt “Nhiệm vụ kép” vừa đột phá nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa tích cực tham gia phòng chống dịch hiệu quả trên cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, nhất là Nghị quyết số 765 của Quân uỷ Trung ương và Nghị quyết số 939 của Đảng bộ Tư lệnh về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2022 và những năm tiếp theo”.

Đ/c Nguyễn Tiến Minh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện đã biểu dương những kết quả đạt được trong 10 năm qua. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc, chủ trương, đường lối, quan điểm chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Quân sự quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Tham mưu với Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện những chủ trương, giải pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự quốc phòng địa phương, trọng tâm là xây dựng lực lượng trong khu vực phòng thủ, xây dựng LLVT huyện vững mạnh, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong các tình huống, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc. Tăng cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về đối tượng, đối tác, quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng LLVT có chất lượng tổng hợp sức chiến đấu cao, là lực lượng lòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng 

Nhân dịp này, Hội nghị đã biểu dương khen thưởng 11 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Phương Thanh – Xuân Tiến