An ninh - quốc phòng

Thường Tín tập huấn Đề án 06 của Chính phủ

Ngày 18/4/2022, tại Hội trường 18/8, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030. Đến dự có đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Thượng tá Vũ Văn Tấn - Giám đốc trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an, cùng 200 đại biểu các đồng chí là thành viên BCĐ 06 huyện, xã, thị trấn.

 

Đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc

Đề án 06 của Chính phủ có mục đích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển KT-XH, phục vụ công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Để đảm bảo công tác triển khai Đề án 06 đạt hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBDN huyện đề nghị cơ quan Thường trực thực hiện Để án là Công an huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Đề án 06, Kế hoạch 70/KH-UBND ngày 09/03/2022 của UBND huyện nhằm đổi mới, nâng cao hơn nữa nhận thức, tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án cho cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án số 06/TTg, đưa nội dung này trở thành công tác trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú về lợi ích, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Đề án 06 cho người dân, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan quản lý để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp nhằm bảo đảm thành công của Đề án.

Trên cơ sở các mảng, lĩnh vực được phân công, các đơn vị làm tốt công tác tham mưu UBND huyện nghiên cứu, trao đổi, phối hợp với các đơn vị chức năng trong quá trình thực hiện Đề án để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo đúng tiến độ.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong quá trình xây dựng và vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm mọi dự án công nghệ thông tin khi triển khai phải có cấu phần tương xứng về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ trình độ, năng lực để thực hiện công việc được giao theo thẩm quyền; bổ sung, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ việc triển khai Đề án. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Đề án.

Thượng tá Vũ Văn Tấn - Giám đốc trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an triển khai nội dung tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Bộ Công an giới thiệu về các nhiệm vụ Đề án 06 và 25 dịch vụ công thiết yếu triển khai theo Đề án; giới thiệu về đánh giá chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công bằng dữ liệu theo thời gian thực; hướng dẫn nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã…

Thông qua Hội nghị, Đội ngũ cán bộ thực hiện đề án 06 cấp huyện, cấp xã sẽ nhận thức đầy đủ hơn, xác định rõ và triển khai hiệu quả các nội dung của Đề án 06, đảm bảo đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao theo Đề án.

 

Tô Quý