An ninh - quốc phòng

1.968 thanh niên tuổi 17 của huyện Thường Tín hoàn thành đăng ký nghĩa vụ quân sự

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 16/3/2022 về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật dự bị, Dân quân tự vệ năm 2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thường Tín đã hoàn thành việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam thanh niên tuổi 17.

100% thanh niên trong tuổi 17 thực hiện đăng theo quy định

Theo đó, Ban chỉ huy quân sự huyện Thường Tín đã phát lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với 1.968 công dân nam tuổi 17 ở 29/29 xã, thị trấn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên 1.968 nam thanh niên đã đến đăng ký, đạt tỷ lệ100%. Các thanh niên được gọi đã đến làm thủ tục kê khai đăng ký và viết bản cam kết. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra lý lịch bản thân, hoàn cảnh gia đình, trình độ văn hóa, chính trị, sức khỏe sơ bộ ban đầu và cấp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Qua tổ chức tốt đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam thanh niên tuổi 17 sẽ phục vụ tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân huyện Thường Tín nhập ngũ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Xuân Tiến