An ninh - quốc phòng

Thường Tín hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 8/7/2021 của UBND huyện Thường Tín về Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021, trong tháng 9,10,11/2021, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Thường Tín đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đối với 8 xã: Duyên Thái, Văn Bình, Ninh Sở, Thư Phú, Tự Nhiên, Liên Phương, Vân Tảo, Thị Trấn. Việc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền về công tác quốc phòng và kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

 Xã Duyên Thái tổ chức diễn tập đầu tiên

Đây là cuộc diễn tập có nhiều thành phần tham gia ở các khối Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng quân sự, công an. Cuộc diễn tập được tiến hành theo 3 giai đoạn, với 5 vấn đề huấn luyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh- UVTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Phó Ban Chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá cuộc diễn tập các địa phương

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh- UVTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Phó Ban Chỉ đạo diễn tập huyện cho biết: Trong diễn tập của các xã, thị trấn, các vai diễn đã có sự nghiên cứu kỹ, chuẩn bị chu đáo về nội dung, thể hiện tốt vai diễn của mình, sát cương vị, chức trách đảm nhiệm, sát tình hình của từng ngành, từng địa phương. Ở các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, các cuộc họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, UBND xã đã thể hiện tính cấp bách, khẩn trương, bảo đảm được tính nguyên tắc, tính lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền qua mỗi giai đoạn, ở từng vấn đề huấn luyện và qua mỗi tình huống rõ ràng, rành mạch. Các đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, thị trấn, Trưởng công an đã thể hiện khá rõ chức năng, vai trò tham mưu trong việc nắm, tổng hợp tình hình, báo cáo tình hình, đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cũng như các biện pháp triển khai tổ chức thực hiện.

Thị trấn đơn vị tổ chức cuối cùng trong đợt diễn tập

Qua diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ huy điều hành lực lượng của chính quyền, trình độ làm tham mưu của cơ quan quân sự và các ban, ngành; quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương về các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang địa phương, tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, tình huống có chiến tranh của nhân dân, đồng thời cũng nâng cao vai trò làm tham mưu của Ban CHQS xã, khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến của lực lượng dân quân.

Xuân Tiến