An ninh - quốc phòng

Thường Tín kiểm tra hoạt động Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 06/01/2021 của Huyện ủy huyện Thường Tín về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021; Kế hoạch số 27/KH-HĐGDQP&AN ngày 25/01/2021 về công tác năm 2021 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Thường Tín, ngày 29/10/2021, Đoàn kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng an ninh huyện đã kiểm tra kết quả công tác giáo dục quốc phòng an ninh đối với: xã Văn Tự, Hồng Vân, Lê Lợi, Nhị Khê, Trường THPT Lý Tử Tấn.

Đoàn Kiểm tra kiểm tra hoạt động Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã Văn Tự

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các nội dung: kết quả quán triệt nhận thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh, chủ trương lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch, biện pháp chỉ đạo của chính quyền đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh; hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh; kết quả công tác phổ biến, tuyên truyền phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin về công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân; kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đảng viên và các đối tượng khác theo quy định (kế hoạch, bài thu hoạch, quyết định và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh); kết quả giảng dạy các môn học đã được lồng ghép với tuyên truyền, giới thiệu, thăm quan thực tế lịch sử truyền thống Quân đội, dân tộc, quê hương đất nước, di sản văn hóa của địa phương trong nhà trường; việc tổ chức học theo phân phối chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh …

 

Đánh giá kết quả kiểm tra, đồng chí  Nguyễn Trung Hiếu- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu Trưởng BCH Quân sự huyện Thường Tín cho biết: Các đơn vị được kiểm tra đã cơ bản thực hiện tốt các quy định về công tác giáo dục quốc phòng an ninh; ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, thực hiện tốt việc giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, nghị quyết, Luật Quốc phòng an ninh, tiêu biểu như xã Văn Tự, Nhị Khê…


Xuân Tiến