An ninh - quốc phòng

Lực lượng vũ trang huyện Thường Tín xây dựng và bảo vệ quê hương

Trải qua quá trình 75 năm xây dựng và chiến đấu, lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô luôn phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam: “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; đồng thời thể hiện truyền thống tiêu biểu của LLVT Thủ đô.

 

Lịch sử 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội

Trước và trong Cách mạng tháng Tám, các tổ chức vũ trang ra đời như:“Đoàn thanh niên tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu”, “Đội danh dự Việt Minh”, “Tự vệ chiến đấu cứu quốc”, “Đội công nhân xung phong”. Đây chính là những tổ chức vũ trang đầu tiên của Hà Nội, là tiền thân của Lực lượng vũ trang Thủ đô ngày nay. Các đội tiền thân của Lực lượng vũ trang Thủ đô đã xung kích đi đầu, làm nòng cốt cho các tầng lớp nhân dân Hà Nội trong phong trào đấu tranh cách mạng; kiên quyết, chủ động, kịp thời chớp thời cơ vùng dậy khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, góp phần quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị hơn 80 năm của chủ nghĩa thực dân, lật đổ chế độ phong kiến mấy nghìn năm, giành độc lập, tự do cho dân tộc, mang lại quyền làm chủ cho nhân dân Việt Nam. Khát vọng thiết tha của nhân dân ta là được sống trong hòa bình để xây dựng Tổ quốc, xây dựng cuộc sống mới. Song thực dân Pháp không từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta, chúng câu kết với thế lực phản động trong và ngoài nước, tìm mọi cách tiêu diệt chính quyền cách mạng non trẻ.

LLVT Thủ đô sử dụng bom ba càng chống xe tăng địch(Ảnh Tư liệu)

Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn diện, ngày 19/10/1946, Chiến khu XI  - tổ chức hành chính quân sự thống nhất của các LLVT Thủ đô Hà Nội được thành lập. Trước yêu cầu nhiệm vụ, ngày 25/7/1947, Trung ương quyết định mở rộng địa bàn hoạt động của Chiến khu XI, bao gồm Thủ đô Hà Nội, tỉnh Hà Đông và tỉnh Sơn Tây. Ngày 31/5/2010 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định công nhận ngày 19/10/1946 là ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

 

Tự hào truyền thống 75 năm qua, LLVT Thủ đô Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 3 lần tuyên dương Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, tặng 1 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 4 Huân chương Chiến công, 4 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 2.361 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng, 231 đơn vị và 63 cá nhân thuộc LLVT Thủ đô Hà Nội được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

 

Phát huy truyền thống huyện anh hùng xây dựng và bảo vệ quê hương

Cùng với truyền thống 75 năm của LLVT Thủ đô Hà Nội, LLVT huyện Thường Tín đã có nhiều đóng góp công cuộc bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước và thủ đô Hà Nội.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, huyện Thường Tín có trên 3.000 người con ưu tú đã hy sinh, mà tiêu biểu là anh hùng liệt sỹ Nguyễn Thị Tuyết, người nữ đảng viên trung kiên bất khuất trước kẻ thù, đã chiến thắng mọi cực hình tra tấn dã man của kẻ địch để bảo toàn cơ sở cách mạng và gần 2.000 thương bệnh binh, trên 2.600 gia đình có công với nước; có 252 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý bà  mẹ Việt Nam anh hùng; trên 9.300 người được hưởng trợ cấp ưu đãi kháng chiến, trên 200 đồng chí bị địch bắt tù đầy. Thường Tín được Chủ tịch nước tặng 5 huân chương quân công và chiến công các hạng; 28 tập thể được tặng huân chương độc lập, huân chương chống Mỹ cứu nước và huân chương lao động. Trên 15.000 cá nhân được tặng thưởng huân chương kháng chiến, trên 1.000 gia đình được nhà nước tặng thưởng Huân chương độc lập, Bảng vàng danh dự.

 

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng bộ, Nhân dân và Lực lượng vũ trang huyện Thường Tín và các xã Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến, Khánh Hà, Văn Bình, Tân Minh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

LLVT huyện Thường Tín sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ

Hơn bao giờ hết, cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Thủ đô nói  chung, LLVT huyện Thường Tín nói riêng thấy rõ vinh dự và trọng trách của mình là tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, kế thừa, phát triển kinh nghiệm quý báu của cha ông qua các thời kỳ, ra sức phấn đấu góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô Hà Nội và huyện Thường Tín. Nhận thức đúng đắn sự phát triển của tình hình nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động triển khai thực hiện tốt các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 2025. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả đường lối quân sự của Đảng; Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” phù hợp với thực tiễn địa phương. Nâng cao năng lực tham mưu với lãnh đạo, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Thủ đô và huyện Thường Tín thành khu vực phòng thủ vững chắc.

LLVT huyện Thường Tín thực hiện công tác huấn luyện chiến đấu

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhất là với Công an thường xuyên nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án tác chiến, tổ chức tốt công tác luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão. Thường xuyên rèn luyện nâng cao trình độ, sức mạnh chiến đấu của lực vũ trang làm nòng cốt trong việc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu,hành động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ.

 

Phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng- an ninh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho các đối tượng. Tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết lãnh đạo LLVT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng; thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách quân đội và hậu phương quân đội, góp phần xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc.

 

Tham gia giải quyết tốt các vụ việc nảy sinh ở cơ sở đúng chức năng, nhiệm vụ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng Thủ đô Hà Nội và huyện Thường Tín văn minh, giàu đẹp, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Thủ đô ngàn năm văn hiến, huyện Thường Tín Anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

 

Phát huy truyền thống của LLVT Thủ đô Hà Nội, LLVT huyện Thường Tín tiếp tục phấn đấu và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành bảo vệ vững chắc Thủ đô yếu dấu “trái tim” của cả nước và quê hương Thường Tín anh hùng.

Xuân Tiến