An ninh - quốc phòng

Công an Thường Tín đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an Thành phố Hà Nội về triển khai cấp và quản lý thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, Công an huyện Thường Tín đã triển khai cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn huyện, phấn đấu đết hết 7/2021 sẽ cơ bản hoàn thành chỉ tiêu được giao.

 

Để thực hiện mục tiêu phấn đấu toàn huyện có 189.213 người dân được cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử. Thời gian qua, Công an huyện đã triển khai cấp căn cước công dân lưu động cho người dân tại 28 xã, thị trấn và đang tiếp tục triển khai đợt 2. Để đáp ứng cho người dân đến làm căn cước công dân được thuận lợi, Công an huyện đã bố trí 04 tổ công tác, phối hợp với Công an xã, thị trấn, cùng với các phương tiện thiết bị, phục vụ nhân dân 3 buổi trong ngày, kể cả thứ 7 và Chủ nhật, Công an các xã đã sắp xếp và thông báo lịch cấp căn cước theo từng thôn, cụm dân cư để đảm bảo giãn cách, hạn chế đông người và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Công an huyện thực hiện cấp CCCD cho người dân

Hiện nay, Công an huyện Thường Tín đã cấp CCCD cho 153.583 trường hợp, đạt 81,17% kế hoạch. Trong đó số thẻ CCCD gắn chíp điện tử cấp tại trụ sở Công an huyện cho 22.104 trường hợp, tổ chức cấp lưu động tại các xã, thị trấn cho 131.479 trường hợp.

Để đáp ứng cho việc hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước ngày 01/7/2021, những thông tin cơ bản của người dân sẽ được cập nhật và kết nối thông tin với nhiều cơ quan khác nhau nhằm giảm bớt giấy tờ, thủ tục cho người dân. Vì vậy, người dân cần đi làm căn cước công dân gắn chip để các thông tin cần thiết được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau thời điểm này, khi làm thủ tục hành chính, công dân có thể chỉ cần xuất trình căn cước công dân gắn chip, không cần đem theo nhiều loại giấy tờ như hiện nay. Góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao công tác quản lý Nhà nước về dân cư, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa đấu trnah phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện.

 

   Tô Quý