An ninh - quốc phòng

Thường Tín bồi dưỡng Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-HĐGDQP&AN ngày 23/12/2020 về công tác năm 2021 của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thành phố Hà Nội, sáng ngày 22/6/2021, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Thường Tín đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 80 học viên thuộc đối tượng 4 là: Công chức, viên chức các ban, ngành, đoàn thể, HĐND, UBND huyện; Hiệu trưởng, Hiệu Phó các trường THCS, Tiểu học, Mầm non; giáo viên các trường THPT, THCS; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, người đứng đầu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

 Đồng chí Bùi Công Thản- Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện Thường Tín khai mạc lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Công Thản - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện nhấn mạnh: Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm nay trong điều kiện cả nước đang tập trung phòng chống dịch bệnh covid-19 nên mỗi học viên cần đảm bảo nhiệm vụ phòng dịch; việc giáo dục quốc phòng, an ninh nhằm nhâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định kinh tế xã hội. Đồng chí đề nghị các học viên sắp xếp công việc và khắc phục mọi khó khăn để tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; thực hiện nghiêm túc mọi quy định của ban tổ chức lớp học; cần nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, củng cố kiến thức quốc phòng an ninh để vận dụng vào thực tiễn của địa phương trong phòng chống âm mưu thủ đoạn của Chủ nghĩa Đế quốc và các thế lực thù địch thực hiện chiến lược Diễn biến hòa bình, Bạo loạn lật đổ…

Thiếu tá Nguyễn Duy Tuấn – Giảng viên Trung tâm đào tạo và nghiệp vụ Cảnh sát biển truyền đạt nội dung kiến thức

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được truyền đạt những nội dung: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” “Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới…và một số nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam…Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ theo quy định.

 Xuân Tiến