An ninh - quốc phòng

100% xã, thị trấn phải tham dự Hội thi Pháp luật về Dân quân tự vệ

Sáng ngày 20/5/2021, UBND huyện Thường Tín đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ với hình thức trực tuyến tới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bùi Công Thản - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: 100% xã, thị trấn phải tham dự hội thi với đủ 3 thành phần theo kế hoạch.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đình Hải - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện triển khai kế hoạch hội thi

Theo kế hoạch, đối tượng tham dự hội thi cấp huyện là: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên và 01 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, thị trấn.

Các đội tham dự phải thi: Nhận thức pháp luật về Dân quân tự vệ (trắc nghiệm);  xây dựng, bảo vệ Kế hoạch “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân, giai đoạn 2021 - 2025” của Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn; xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân xã; thì bắn súng ngắn K54 bài 1C.

Ảnh: Đại biểu ở điểm cầu xã, thị trấn phát biểu ý kiến

Hội thi cấp huyện dự kiến diễn ra từ 2/6 đến 12/6. Sau khi hội thi cấp huyện hoàn thành, UBND huyện sẽ tổ chức lực lượng tham gia hội thi cấp Thành phố gồm: Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, 02 đồng chỉ Chỉ huy trưởng, 02 đồng chí Chính trị viên và 02 đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, thị trấn đạt thành tích cao trong hội thi cấp huyện.

Ảnh: Đồng chí Bùi Công Thản- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bùi Công Thản- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín nhấn mạnh: 100% xã, thị trấn phải tham dự hội thi với đủ 3 thành phần theo kế hoạch. Ban tổ chức hội thi phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ cho hội thi. Ban Giám khảo đánh giá đúng, chính xác, công tâm nội dung thi của các đơn vị để đảm bảo lực lượng tham gia hội thi cấp thành phố có chất lượng, mang đặc trưng của huyện Thường Tín. Ban chỉ huy quân sự huyện tham mưu về văn bản, cơ sở vật chất, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tốt nội dung hội thi; tổ chức tập huấn cho lực lượng tham gia hội thi, trong đó chú trọng nội dung bắn súng ngắn K54 bài 1C phải đảm bảo an toàn. Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn tổ chức quán triệt các văn bản liên quan, bố trí lực lượng tham gia hội thi đảm bảo đúng, đủ thành phần.

Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về Dân quân tự vệ (DQTV), trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác DQTV cho cán bộ chủ trì các cấp từ cơ quan Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện đến Ban CHQS các đơn vị cơ sở; tuyển chọn các đồng chí cán bộ có thành tích cao trong Hội thi cấp huyện tham gia Hội thi pháp luật DQTV do thành phố Hà Nội tổ chức.

Xuân Tiến