An ninh - quốc phòng

Thường Tín khai mạc Huấn luyện Dân quân tự vệ năm thứ nhất

Ngày 8/4/2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thường Tín đã tổ chức khai mạc Huấn luyện Dân quân tự vệ năm thứ nhất đợt 1 cho các chiến sỹ Dân quân tự vệ.

 

Lớp huấn luyện cụm 1 tại xã Thống Nhất có 5 đơn vị gồm: xã Minh Cường, Vạn Điểm, Thống Nhất, Tô Hiệu, Văn Tự.

Lớp huấn luyện cụm 5 tại xã Vân Tảo có 6 đơn vị gồm: xã Liên Phương, Vân Tảo, Thư Phú, Chương Dương, Hồng Vân, Tự Nhiên.

Ảnh: Lớp huấn luyện cụm 1 tại Thống Nhất

Ảnh: Lớp huấn luyện cụm 5 tại xã Vân Tảo

Theo đó, các chiến sỹ Dân quân tự vệ năm thứ nhất các xã sẽ được truyền đạt 4 nội dung về giáo dục chính trị - pháp luật: nội dung cơ bản luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam … Huấn luyện quân sự: Quân sự chung với các nội dung đội ngũ từng người không có súng và có súng, đội ngũ đơn vị; kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương trong chiến đấu phòng thủ cấp xã; giới thiệu một số loại vũ khí hóa học, sinh học, công nghệ cao và cách phòng chống; kỹ thuật bơi tự do. Kỹ thuật gồm nội dung: súng bộ binh; lựu đạn; thuốc nổ; công sự, ngụy trang; kiểm tra và nội dung Chiến thuật.

Thời gian huấn luyện đợt 1 trong 15 ngày từ ngày 8/4 đến 28/4/2021. Kết thúc chương trình huấn luyện, các chiến sỹ Dân quân tự vệ năm thứ nhất các xã sẽ được kiểm tra về bắn súng Tiểu liên AK bài 1b; kiểm tra chắp nối gói buộc, thực hành gây lượng nổ 15g; kiểm tra ném lựu đạn xa, đúng hướng.

Thông qua lớp huấn luyện nhằm huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất các xã, thị trấn hiểu rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nắm chắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thành thạo kỹ thuật chiến thuật chiến đấu dân quân tự vệ, chiến thuật từng người đến cấp tổ, thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

 

Diệu Hương – Thanh Tân