An ninh - quốc phòng

Ban chỉ huy quân sự Thường Tín phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

Nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe bền bỉ, dẻo dai; nâng cao thể lực cho cán bộ chiến sỹ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, ngày 30/3/2021, Ban chỉ huy quân sự huyện Thường Tín đã tổ chức Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy thể thao quân sự, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Ảnh: Lễ phát động được tổ chức tại trụ sở Ban chỉ quân sự huyện

Ảnh: C án bộ chiến sĩ và học sinh dự lễ phát động

Tại lễ phát động, cán bộ chiến sĩ cơ quan quân sự huyện, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã,  thị trấn, các em học sinh trường THPT Thường Tín đã nghe “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của chủ tịch Hồ chí Minh và phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030.

Sau Lễ phát động, cán bộ chiến sĩ và các đơn vị tham gia đã tổ chức chạy 1.500m tại tuyến đường Danh Hương nhằm hưởng ứng ngày chạy thể thao quân sự , ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Qua Lễ phát động nhằm tuyên truyền, động viên cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện Thể dục thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời, vận động cán bộ, chiến sỹ, mọi người dân tập luyện hàng ngày nhằm tạo thói quen vận động, bảo vệ và nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Diệu Hương