An ninh - quốc phòng

Thường Tín triển khai nhiệm vụ Phòng không nhân dân và Giáo dục quốc phòng an ninh năm 2021

Chiều ngày 22/3, UBND huyện Thường Tín đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng không nhân dân và Giáo dục quốc phòng an ninh năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

*Triển khai nhiệm vụ phòng không nhân dân:

UBND huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị tổng kết tổng kết công tác Phòng không nhân dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Kiều Xuân Huy- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2020, công tác Phòng không nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Huyện đã kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo; điều chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ, kế hoạch A3, kế hoạch đánh địch tiến công hỏa lực A4, kế hoạch đánh địch đột nhập đường không theo hướng dẫn của Bộ tư lệnh Thủ đô. Huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, lồng ghép nội dung Phòng không nhân dân trong bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác Phòng không nhân dân. Huyện đã quản lý an toàn vùng trời và tác chiến thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đồng thời làm tốt việc xây dựng lực lượng, tập huấn, huấn luyện, hội thi, hội thao, kiểm tra hoạt động về Phòng không nhân dân.

Tại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất những nhiệm vụ năm 2021: Huyện tiếp tục quán triệt thực hiện công tác Phòng không nhân dân theo quy định; duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu phòng không, xử lý thành thục các tỉnh huống tác chiến; tổ chức kiểm tra bắn đạn thật, diễn tập chiến đấu phòng thủ, nội dung thực binh đánh địch tiến công hỏa lực và khắc phục hậu quả; thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo; xây dựng lực lượng phòng không Dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ về số lượng, có chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, đủ khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu được giao…

 

*Triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh:

Cùng ngày, UBND huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm 2021. Đồng chí Bùi Công Thản- Huyện Ủy viên , Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Tới dự có Thượng tá Phùng Văn  Tuệ- Trợ lý Phòng Dân quân tự vệ, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

 Đại diện BCH huyện báo cáo

Theo báo cáo đánh giá: Năm 2020, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh(GDQP&AN) huyện Thường Tín đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng GDQP&AN xã, thị trấn tổ chức quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ GDQP&AN; tổ chức mở 01 lớp GDQP&AN cho đối tượng 3, với quân số 53 đồng chí; 3 lớp bồi dưỡng kiến thức GDQP&AN cho đối tượng 4, với quân số 360 đồng chí; chỉ đạo cơ sở mở 26 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4, quân số 2.056 đồng chí; mở 29 lớp cập nhật nội dung mới cho đối tượng 4 do xã quản lý, quân số 1.971 đồng chí.

Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện đã theo dõi chỉ đạo các nhà trường thực hiện học chương trình Giáo dục quốc phòng an ninh cho 7.761 học sinh và 1.427 sinh viên.
Hội đồng GDQP&AN huyện Thường Tín tiến hành kiểm tra Hội đồng GDQP&AN 04 xã (Tô Hiệu, Minh Cường, Vạn Điểm, Thống Nhất) và trường THPT Vân Tảo theo đúng kế hoạch. Qua kiểm tra, Hội đồng GDQP&AN các xã và trường THPT Vân Tảo đã kiện toàn kịp thời, đúng thành phần; đã phối hợp với các ban, ngành tổ chức tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật GDQP&AN... đến cán bộ và Nhân dân trong xã; đồng thời tổ chức rà soát và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 theo đúng nội dung, chương trình. Đối với nhà trường đã có đủ giáo viên giảng dạy môn giáo dục quốc phòng đạt chuẩn theo quy định; học sinh cơ bản có đủ trang thiết bị, tài liệu học tập, có nhận thức đầy đủ về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

 Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an huyện Bùi Công Thản chỉ đạo

Phát huy những kết quả đạt được, huyện Thường Tín đã đề ra nhiệm vụ công tác GDQP&AN năm 2021 tập trung vào các nội dung: Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả phổ biến KTQP&AN cho toàn dân trước tình hình mới. Trọng tâm là giáo dục đường lối quân sự của Đảng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, truyền thống cách mạng của đất nước, của quê hương, lòng yêu nước, yêu CNXH; nhiệm vụ chính trị của Thành phố và địa phương, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương. Củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh khi có thay đổi vị trí công tác, bảo đảm đúng, đủ thành phần. Nắm chắc số lượng các đối tượng chưa tham gia bồi dưỡng KTQP&AN, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng KTQP&AN cho các đối tượng năm 2021.Nâng cao chất lượng bồi dưỡng KTQP&AN cho hội viên các đoàn thể ở các xã, thị trấn. Tham mưu với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện cử các đ/c cán bộ thuộc đối tượng 2, đối tượng 3 tham gia lớp bồi dưỡng KTQP&AN do Thành phố tổ chức; Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, nêu cao ý thức chấp hành Pháp luật về quốc phòng an ninh của người dân.


Xuân Tiến