An ninh - quốc phòng

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026

Ngày 03/02/2021, 276 đồng chí là cán bộ dân quân và cán bộ tự vệ huyện Thường Tín đã hoàn thành chương trình tập huấn kiến thức quốc phòng năm 2021. Qua hoạt động tập huấn làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, duy trì ứng trực, tuần tra kiểm soát địa bàn, đặc biệt là trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026.

 Toàn cảnh nội dung học lý luyết

 Hướng dẫn và sát hạch thực hành bắn súng AK

 

Trong thời gian 05 ngày, từ ngày 28/1 đến 03/02/2021, 265 cán bộ dân quân và 11 cán bộ tự vệ được: Quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về lãnh đạo, chỉ đạo công tác Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021. Những vấn đề cơ bản về công tác Đảng, công tác chính trị trong công tác Quân sự - quốc phòng địa phương. Chiến lược "Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam. Công tác tuyên truyền vận động Nhân dân của Dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương. Hướng dẫn thực hiện Luật DQTV số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019. Phương pháp thực hành huấn luyện bài Điều lệnh đội ngũ tay không (Nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ, chào, thôi chào). Hướng dẫn tổ chức luyện tập, duy trì luyện tập bắn súng tiểu liên AK. Hướng dẫn tổ chức luyện tập, duy trì luyện tập ném lựu đạn. Cách gói buộc và chắp nối đồ dùng gây nổ. Kết thúc tập huấn, các học viên phải qua sát hạch thực hành bắn súng AK .

 

Xuân Tiến