An ninh - quốc phòng

Thường Tín khai mạc huấn luyện Dân quân tự vệ

Sáng ngày 22/1/2021, Ban chỉ huy Quân sự huyện Thường Tín đã tổ chức khai mạc lớp huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2021. Qua hoạt động huấn luyện, nhằm triển khai, thống nhất một số nội dung về nhiệm vụ Quốc phòng - quân sự địa phương; công tác DQTV, GDQP&AN theo quy định của pháp luật. Làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được thống nhất ở cơ sở đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Ảnh: Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Ban c hỉ huy q uân sự huyện Thường Tín khai mạc lớp huấn luyện

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Đình Hải – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Thường Tín nhấn mạnh: Công tác huấn luyện Dân quân tự vệ luôn được xác định có vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Ảnh: Toàn cảnh lớp huấn luyện

Trong thời gian 07 ngày, từ ngày 22/1 đến 02/02/2021, 171 đồng chí là cán bộ dân quân, cán bộ tự vệ của huyện sẽ được Quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về lãnh đạo, chỉ đạo công tác Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021. Những vấn đề cơ bản về công tác Đảng, công tác chính trị trong công tác Quân sự - quốc phòng địa phương, trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ, trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Được hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, giáo án và thống kê huấn luyện cho các đối tượng Dân quân tự vệ; hướng dẫn tổ chức và phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; tổ chức và phương pháp thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ ở cơ sở, hướng dẫn soạn giáo án và thực hành giảng bài kỹ thuật chiến đấu bộ binh Dân quân tự vệ; các tư thế, động tác bắn súng tiểu liên AK; hướng dẫn soạn giáo án và thực hành giảng bài kỹ thuật chiến đấu bộ binh; các tư thế động tác nằm, quỳ, đứng ném lựu đạn..


 

Xuân Tiến