An ninh - quốc phòng

150 đại biểu được tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên

Sáng ngày 25/11/020, UBND huyện Thường Tín tổ chức hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các nghị định quy định chi tiết thi hành cho 150 đại biểu là trưởng phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Ảnh: Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc lớp tập huấn. Đồng chí Kiều Xuân Huy khẳng định: "Tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật dự bị động viên năm 2020 là nhiệm vụ có vị trí hết sức quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở. Nắm vững Luật là cơ sở pháp lý quan trọng trong xây dựng lực lượng vũ trang tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc nói chung và xây dựng lực lượng vũ trang huyện Thường Tín nói riêng".

 Đồng thời, đồng chí đề nghị: "Các đồng chí tham gia lớp tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tham dự tập huấn nắm chắc các nội dung, trên cơ sở đó vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của địa phương và cơ quan, đơn vị mình".

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe Đại tá Trịnh Quốc Thư – Phó Trưởng khoa Lịch sử Nghệ thuật Quân sự, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng giảng về các vấn đề Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các nghị định quy định chi tiết thi hành như: nội dung cơ bản của Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ quy định Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ…

Thông qua lớp tập huấn đã giúp các đại biểu nắm được nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các nghị định quy định chi tiết thi hành. Qua đó, làm cơ sở để chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương.

Xuân Tiến