An ninh - quốc phòng

Thường Tín triển khai kế hoạch rà soát, phúc tra, sơ tuyển nam công dân gọi nhập ngũ năm 2021

Ngày 14/10/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch rà soát, phúc tra, sơ tuyển nam công dân gọi nhập ngũ năm 2021. Đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Ảnh: Ban chỉ huy quân sự huyện thông qua kế hoạch sơ tuyển nam công dân gọi nhập ngũ năm 2021

Ban chỉ huy quân sự huyện Thường Tín đã thông qua quyết định kiện toàn và phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và kế hoạch rà soát, phúc tra, sơ tuyển nam công dân gọi nhập ngũ năm 2021.
Theo kế hoạch, huyện Thường Tín sẽ phúc tra, sơ tuyển toàn bộ nam công dân trong độ gọi nhập ngũ từ đủ 18 đến 25 tuổi và từ đủ 18 đến hết 27 tuổi đối với nam công dân có trình độ cao đẳng, đại học. Tiến hành rà soát, phúc tra, sơ tuyển về chính trị đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe. Thời gian thực hiện từ 5/10 đến ngày 25/11/2020.

Ảnh: Đồng chí Kiều Xuân Huy phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện nhấn mạnh: Việc rà soát, phúc tra, sơ tuyển nam công dân gọi nhập ngũ là việc thường xuyên hằng năm nhưng không chủ quan, việc triển sơ tuyển phải đảm bảo minh bạch, công khai; Trung tâm Y tế huyện triển khai các biện pháp nắm tình hình từ các thôn để tham mưu cho huyện chỉ đạo các xã khi tiến hành sơ tuyển tại xã; các ngành của huyện cần phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ khám phúc tra, rà soát, sơ tuyển để đảm bảo công tác tuyển quân năm 2021 đạt kết quả cao.

Xuân Tiến