An ninh - quốc phòng

Huấn luyện kiến thức quân sự cho gần 100 dân quân trinh sát, công binh thông tin, hóa học

Sáng ngày 23/6/2020, Ban chỉ huy Quân sự huyện Thường Tín đã tổ chức Khai mạc huấn luyện dân quân trinh sát, công binh thông tin, hóa học năm 2020.

Ảnh: Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban c hỉ huy q uân sự huyện Thường Tín khai mạc lớp huấn luyện

Khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện nhấn mạnh: Công tác huấn luyện chiến đấu luôn được xác định có vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Năm 2020, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong công tác huấn luyện cao hơn, chất lượng hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, quán triệt và thực hiện phương châm huấn huyện “Cơ bản – chất lượng – hiệu quả”, coi trọng huấn luyện chuyên sâu, đồng bộ, huấn luyện đêm. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu: Ban Tổ chức lớp học bảo đảm kịp thời các điều kiện tốt nhất phục vụ cho lớp huấn huyện; các đồng chí cán bộ Ban CHQS huyện đảm bảo các nội dung huấn huyện, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, bảo đảm đúng nội dung, thời gian và đánh giá đúng kết quả các nội dung huấn luyện đối với từng đơn vị, cá nhân; các đồng chí cán bộ chiến sỹ lực lượng dân quân phải đảm bảo đủ 100% quân số, chấp hành nghiêm kỷ luật và quy chế của Ban tổ chức, kết quả kiểm tra các khoa mục đạt yêu cầu 100%, trong đó có trên 75% khá, giỏi.

Ảnh: Toàn cảnh lớp huấn luyện

Trong 12 ngày, từ ngày 23/6 đến 06/7/2020, 93 đồng chí thuộc Trung đội công binh, Trung đội Thông tin và Trung đội hóa học sẽ  được tập huấn lý thuyết: Giáo dục chính trị - pháp luật về đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Đồng thời được huấn luyện: điều lệnh đội ngũ, tập bắn súng, cách nhận biết và phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; huấn luyện chuyên ngành.

Qua lớp tập huấn nhằm huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ Công binh, thông tin, hóa học nâng cao nhận thức chính trị, quân sự; nắm chắc sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị, khí tài trong biên chế và được tăng cường.

Diệu Hương