An ninh - quốc phòng

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối 3,4

Sáng ngày 15/6/2020, tại Trung tâm Chính trị huyện, Hội đồng giáo dục quốc phòng & an ninh huyện Thường Tín đã khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 và đối tượng 4.

Ảnh: Đồng chí Lê Thị Liễu - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện Thường Tín khai mạc lớp bồi dưỡng

Tới dự và phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Thị Liễu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng & An ninh huyện Thường Tín nhấn mạnh: Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới tác phong công tác trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ và vận dụng một các hiệu quả công tác quốc phòng - an ninh vào thực tiễn ở đơn vị, địa phương. Đồng thời, đồng chí yêu cầu: Các học viên cần sắp xếp và khắc phục mọi khó khăn để tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; thực hiện nghiêm túc mọi quy định của Ban tổ chức lớp học. Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, cần vận dụng những hiểu biết của mình để áp dụng vào thực tiễn ở địa phương, góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Ảnh: Tiến sĩ, Đại tá Nguyễn Duy Phương truyền đạt nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3

 52 đồng chí thuộc đối tượng 3 là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, HĐND, Chủ tịch UB MTTQ xã, thị trấn; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT trên địa bàn huyện được các giảng viên của Học viện Quốc phòng truyền đạt các nội dung: Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; những vẫn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng, công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương.

Thượng tá Nguyễn Minh Thành – Chủ nhiệm Bộ môn giáo dục Quốc phòng An ninh Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng truyền đạt nội dung cho đối tượng 4

Hơn 100 đồng chí thuộc đối tượng 4 là công chức, viên chức, đảng viên thuộc Huyện ủy, UBND huyện; Hiệu trưởng, Hiệu Phó các trường THCS, Tiểu học, Mầm non; giáo viên các trường THPT, THCS; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ được các giảng viên của Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng truyền đạt những nội dung: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh. Về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước có liên quan đến quốc phòng, an ninh Việt Nam. Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Phòng, chống chiến lược “ diễn biến hòa bình “ bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới…

 Kết thúc các chuyên đề học, các học viên viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ theo quy định.

 Xuân Tiến - Diệu Hương