An ninh - quốc phòng

Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Ngày 21/5/2020, UBND huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Dự và chỉ đạo có đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện báo cáo tại hội nghị

 

Theo báo cáo đánh giá của Ban chỉ huy quân sự huyện về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Trong đợt khám tuyển, toàn huyện có 9.495 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, trong đó miễm làm nghĩa vụ quân sự 5 thanh niên, tạm hoãn thời bình 7.407 thanh niên, đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe tại các xã, thị trấn 2.083 thanh niên.  Qua khám sơ tuyển sức khỏe 2.083 thanh niên, có 677 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe để khám tuyển. Huyện đã điều khám 465 thanh niên. Ngày 11/2/2020, toàn huyện đã giao 155/155 thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Kiều Xuân Huy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín đã đánh giá cao việc Ban chỉ huy quân sự huyện làm tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện tốt các khâu, các bước trong tuyên truyền, xét duyệt sơ tuyển, khám tuyển, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã tạo được sự nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND huyện Kiều Xuân Huy cũng chỉ rõ một số tồn tại trong công tác tuyển quân như: công tác tuyên truyền, giáo dục của một số xã chưa được coi trọng, thực hiện chưa sâu rộng trong nhân dân, vì vậy nhận thức của một số bộ phận nhân dân và thanh niên trong đội tuổi nhập ngũ về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ đối với nhiệm vụ bảo bệ tổ quốc chưa đầy đủ; việc quản lý, phúc tra kiểm soát nắm nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ của một số xã chưa chắc..

Đồng thời, đồng chí Kiều Xuân Huy cũng yêu cầu Ban chỉ huy quân sự huyện và các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng toàn dân, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự và các thông tư hướng dẫn của cấp trên, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chú trọng công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ; nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

 

                      

   Ảnh: Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

 

Tại Hội nghị tổng kết, UBND huyện đã khen thưởng cho 22 tập thể, 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Xuân Tiến