An ninh - quốc phòng

400 người tham gia tập huấn công tác PCCC

Ngày 19/7/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn công tác PCCC cho chủ tịch UBND, công an và lực lượng dân phòng xã, thị trấn.

Lực lượng tham gia hội nghị tập huấn PCCC

Tại hội nghị tập huấn, 400 đồng chí học viên nghe giảng viên Trường Đại học PCCC phổ biến một số văn bản qui phạm pháp luật về Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH); Thông tin về tình hình cháy nổ xảy ra trong thời gian gần đây; Giới thiệu những kiến thức cơ bản về PCCC: Nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ và các biện pháp phòng ngừa; Các bước xử lý khi có sự cố cháy xảy ra; Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC, đồng thời hướng dẫn tính năng, tác dụng và cách sử dụng một số trang thiết bị, phương tiện PCCC&CNCH.

Thực hành sử dụng bình chữa cháy

Sau phần học lỹ thuyết, các học viên được thực hành cách sử dụng, khai thác các phương tiện, thiết bị chữa cháy được trang bị. Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của Chủ tịch UBND, thị trấn trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC, đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức PCCC, đồng thời huấn luyện kỹ năng phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng công an và dân phòng các xã, thị trấn, kịp thời xử lý khi xảy sự cố cháy, góp phần hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản do cháy, nổ gây ra.

  

  Tô Quý