An ninh - quốc phòng

Thường Tín triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh và phòng không nhân dân

Ngày 08/03/2019, UBND huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh và phòng không nhân dân năm 2019.

            * Chủ trì Hội nghị Triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm 2019 có đồng chí Lê Thị Liễu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

            Năm 2018, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) huyện Thường Tín đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng GDQP&AN xã, thị trấn tổ chức quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ GDQP&AN; tổ chức mở 01 lớp GDQP&AN cho đối tượng 3, với quân số 19 đồng chí; 30 lớp bồi dưỡng kiến thức GDQP&AN cho đối tượng 4, với quân số 3.185 đồng chí; thực hiện kiểm tra 04 đơn vị Hội đồng GDQP&AN: xã Tân Minh, Văn Tự, Tiền phong và trường THPT Tô Hiệu đảm bảo chặt chẽ, đúng kế hoạch.

            Phát huy những kết quả đạt được, huyện Thường Tín đã đề ra nhiệm vụ công tác GDQP&AN năm 2019 tập trung vào các nội dung: tiếp tục đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân trước tình hình mới; nắm chắc số lượng đối tượng  tham gia bồi dưỡng kiến thức GDQP&AN, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho hội viên các đoàn thể ở xã, thị trấn và học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện…

Ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Thị Liễu phát biểu chỉ đạo

            Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Thị Liễu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong thời gian tới cần thực hiện kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện và 29 xã, thị trấn để đảm bảo số lượng, cơ cấu; cập nhật các kiến thức quốc phòng an ninh mới để tuyên truyền tới các đối tượng thuộc thành phần giáo dục quốc phòng an ninh; chỉ đạo Hội đồng giáo dục Quốc phòng an ninh xã, thị trấn thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp; tập trung hướng tới các đối tượng trong doanh nghiệp để bồi dưỡng kiến thức quốc phòng trong thời gian tới…

 

            * Cũng trong ngày 8/3/2019, UBND huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Sỹ Tuyến - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Nội dung diễn tập phòng không nhân dân năm 2018

            Năm 2018, Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân(PKND) huyện đã thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị định 74/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về Phòng không nhân dân. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác PKND được nâng lên rõ nét. Công tác PKND được thực hiện trong diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ huyện và các xã với nội dung đánh địch tiến công hỏa lực vào địa bàn được thực hiện đạt kết quả tốt. Góp phần vào việc huyện Thường Tín được UBND thành phố tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã chỉ đạo 6 xã: Vạn Điểm, Minh Cường, Thống Nhất, Lê Lợi, Nghiêm Xuyên, Quất Động diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu phòng không; huấn luyện diễn tập hội thi, hội thao bắn đạt thật, đạt loại khá, đảm bảo an toàn về mọi mặt. Tiêu biểu là các xã: Văn Bình, Tự Nhiên, Quất Động, Liên Phương, Hà Hồi…

Ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nguyễn Sỹ Tuyến phát biểu chỉ đạo

            Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị phối hợp, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong công tác phòng không nhân dân năm 2019.

Xuân Tiến