An ninh - quốc phòng

Hơn 400 cán bộ quân sự cơ sở tham gia tập huấn công tác Dân quân tự vệ

Nhằm giúp cán bộ quân sự cơ sở trên địa bàn huyện nắm chắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ; từng bước nắm chắc các vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới, sáng ngày 25/2/2019, Ban CHQS huyện Thường Tín đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn cho 414 cán bộ quân sự cơ sở về công tác Dân quân tự vệ cơ sở, quốc phòng an ninh năm 2019.

Ảnh: Đồng Chí Nguyễn Văn Liêm - UVBTVHU, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện khai mạc lớp tập huấn

Để đảm bảo nội dung học tập, lớp tập huấn được chia làm 2 lớp phù hợp với vị trí của từng người. Lớp 1, tập huấn từ ngày 25/2 đến ngày 6/3/2019, tập huấn các nội dung: Quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Huyện ủy, Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự huyện về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019; chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; hướng dẫn thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh; hướng dẫn tổ chức và phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; tổ chức và phương pháp thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ ở cơ sở...

Ảnh: Toàn cảnh lớp tập huấn

Lớp 2, tập huấn từ ngày 7/3 đến 13/3/2019, ngoài quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, lớp sẽ đi sâu tập huấn về phương pháp thực hành huấn luyện bài Điều lệnh đội ngũ tay không; phương pháp huấn luyện bán súng tiểu liên AK bài mục tiêu ẩn hiện ban ngày; tính năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lựu đạn; tiêu chuẩn trang phục, sao mũ, phù hiệu của DQTV, quy định kiểu dáng, mầu sắc, chất lượng và quản lý sử dụng trang phục...

Sau lớp tập huấn, 100% học viên phải kiểm tra viết và thực hành các nội dung đã được học.

Xuân Tiến