An ninh - quốc phòng

Cụm thi đua số 3 Bộ Tư lệnh Thủ đô Ký thi đua : “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”

Sáng ngày 22/2/2019, Cụm thi đua số 3 Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đăng ký giao ước thi đua năm 2019.

Tới dự có Đại tá Thái Tâm Tứ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên,  Bí thư Huyện ủy Thường Tín; đại diện các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Thường Tín (cụm trưởng), Thanh Trì, Mỹ Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Phú Xuyên.

Toàn cảnh Hội nghị ký kết thi đua

 Với nhiệm vụ, trách nhiệm của Cụm thi đua là triển khai toàn diện phong trào thi đua quyết thắng, đảm bảo cho phong trào phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, đúng hướng và đạt hiệu quả thiết thực; tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm chặt chẽ, đúng quy định, chỉ rõ những việc làm được, những điểm còn hạn chế và đề ra phương hướng hoạt động sát thực, khả thi; lựa chọn chính xác những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để học tập, nhân rộng và đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xét, khen thưởng. Với những nhiệm vụ cụ thể, năm 2019 các thành viên trong Cụm thi đua thống nhất thực hiện ký kết giao ước thi đua với Chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”. Tư tưởng chỉ đạo “ Giữ vững đoàn kết, tăng cường kỷ cương, không ngừng sáng tạo, bảo đảm an toàn, thi đua quyết thắng”.

Với 5 Nội dung thi đua: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ II, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dâ. Đẩy mạnh thi đua thực hiện có hiệu quả “3 khâu đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X (đột phá về tổ chức biên chế; đột phá về huấn luyện và đào tạo; đột phá về thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự). Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời  Bác Hồ dạy”, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đất nước, Quân đội và địa phương…

Ảnh: Đại tá Đại tá Thái Tâm Tứ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Thái Tâm Tứ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội đã phát biểu đánh giáo cao những kết quả đạt được của Cụm thi đua năm 2018, đồng thời giao nhiệm vụ cho Cụm thi đua số 3 trong năm 2019.

Ảnh: Các đơn vị ký kết thi đua

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã ký kết các nội dung thi đua dưới sự chứng kiến của đồng chí Đại tá Thái Tâm Tứ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội và đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thường Tín.

Xuân Tiến