An ninh - quốc phòng

Lực lượng vũ trang Thường Tín phát huy truyền thống Quân đội nhân Việt Nam

22/12 không chỉ là Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân, một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Tên gọi “Quân đội nhân dân” là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt với ý nghĩa “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”.

Tháng 12/1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Chỉ thị nhấn mạnh: "Tên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa là chính trị quan trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền..., đồng thời nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc...".

Ngày 22/12/1944, tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chính thức làm lễ thành lập, gồm 3 tiểu đội với 34 chiến sĩ được lựa chọn từ những chiến sĩ Cao-Bắc-Lạng, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng, đồng chí Xích Thắng (Dương Mạc Thạch) làm chính trị viên, đồng chí Hoàng Văn Thái phụ trách Kế hoạch-Tình báo, đồng chí Vân Tiên (Lộc Văn Lùng) quản lý. Đội có chi bộ Đảng lãnh đạo. Chỉ có 34 người, với 34 khẩu súng các loại, nhưng đó là những chiến sĩ kiên quyết, dũng cảm trong các đội du kích Cao-Bắc-Lạng, Cứu quốc quân,... là con em các tầng lớp nhân dân bị áp bức, họ có lòng yêu nước, chí căm thù địch rất cao, đã siết chặt họ thành một khối vững chắc, không kẻ thù nào phá vỡ nổi.

Chấp hành chỉ thị “phải đánh thắng trận đầu”, ngay sau ngày thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã mưu trí, táo bạo, bất ngờ đột nhập vào đồn Phai Khắt (17h ngày 25/12/1944) và sáng hôm sau (7h ngày 26/12/1944) đột nhập đồn Nà Ngần, tiêu diệt gọn 2 đồn địch, giết chết 2 tên đồn trưởng, bắt sống toàn bộ binh lính, thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng.

Hai trận đánh đồn Phai Khắt, Nà Ngần thắng lợi đã mở đầu truyền thống đánh tiêu diệt, đánh chắc thắng, đánh thắng trận đầu của quân đội ta suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn.

Từ ngày thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân luôn phát triển và trưởng thành. Ngày 22/12/1944 được xác định là Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức quân sự mới của dân tộc ta. Một quân đội "của dân, do dân, vì dân"; luôn gắn bó máu thịt với dân, luôn luôn được dân tin yêu, đùm bọc.

Năm 1989, theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính phủ, ngày 22/12 hàng năm không chỉ là ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là ngày Hội quốc phòng toàn dân.

Ảnh: LLVT Huyện Thường Tín ra quân huấn luyện năm 2018

Trong suốt những năm qua, phát huy truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam, LLVT huyện Thường Tín đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong năm 2018, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, chăm lo xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có những giải pháp thiết thực xây dựng các Chi bộ, Đảng bộ quân sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Hằng năm, Ban CHQS đã tham mưu UBND cùng cấp và phối hợp các ban, ngành trong huyện làm tốt công tác tuyển quân, đào tạo cán bộ quân sự xã; gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn dự bị động viên. Trong năm, BCH Quân sự huyện đã hoàn thành chỉ tiêu giao 165 thanh niên; đăng ký bổ sung ngạch Dự bị động viên 958 đồng chí; 100% chỉ tiêu huy động Quân nhân dự bị kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện. Với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 và được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen, đó là minh chứng cho thành tích trong công tác huấn luyện của huyện Thường Tín.

Ảnh: Huyện Thường Tín được UBND Thành phố tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong diễn tập

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngay từ cơ sở, huyện tập trung mọi nguồn lực xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ theo hướng vững mạnh, rộng khắp; Các xã, cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tuyển chọn đối với lực lượng dân quân, tự vệ. Trong năm 2018, các đơn vị cơ sở đã đăng ký Dân quân tự vệ theo kế hoạch với quân số 2.014 đồng chí, kết nạp 690 đồng chí, công nhận hoàn thành nghĩa vụ 690 đồng chí, kiện toàn tổ chức biên chế lượng DQNC với 3.560/2.562 đồng chí.

Ảnh: Thường Tín chú trọng tăng cường huấn luyện nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu

Bên cạnh đó, Ban chỉ huy quân sự huyện luôn quan tâm công tác giáo dục quốc phòng an ninh, nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho các đồng chí thực hiện nhiệm vụ quân sự. Trong năm, huyện đã khai mạc 01 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh cho đối tượng 3 với 19 đồng chí; 03 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 với quân số 305 đồng chí và các xã, thị trấn tổ chức tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 với quân số 2.880 đồng chí. Cùng với đó, huyện luôn chú trọng tăng cường huấn luyện nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu. Nhờ đó, lực lượng dân quân, tự vệ của huyện ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Năm 2018, Ban chỉ huy quân sự huyện đã cử 30 đồng chí tham gia 8 lớp huấn luyện do Bộ Tư lệnh tổ chức; tổ chức ra quân huấn luyện với quân số 459 đồng chí; huấn luyện chuyên môn cho 377 đồng chí cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn; tiến hành huấn luyện dân quân cơ động với quân số 97 đồng chí và các trung đội dân quân Công binh, Trinh sát, Phòng hóa, Thông tin, Pháo binh, Phòng không, Y tế với quân số 273 đồng chí; đồng thời chỉ đạo 40 đầu mối xã, thị trấn, đơn vị tự vệ xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện chiến sĩ dân quân cơ động tại chỗ, các tổ công binh, trinh sát... với quân số 2.960 đồng chí...

Có thể khẳng định, với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trên, đó là cơ sở để huyện Thường Tín thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tạo môi trường ổn định để xây dựng huyện Thường Tín giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xuân Tiến