An ninh - quốc phòng

Đánh giá kết quả khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019

Ngày 27/11/2018, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện do đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị đánh giá kết quả khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Ảnh: Đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện báo cáo kết quả khám sơ tuyển

Theo báo cáo đánh giá kết quả sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Từ ngày 12 đến 20/11/2018, các xã trong huyện đã tiến hành phúc tra, khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Kết quả, toàn huyện có 9.377 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, trong đó được miễn làm nghĩa vụ 5 thanh niên; tạm hoãn thời bình theo quy định 7.298 thanh niên. Đã phát lệnh khám sơ tuyển 2.074 thanh niên, đã có 1.987 thanh niên lên trạm khám sơ tuyển, bằng 95,8%; vắng mặt 87 thanh niên, bằng 4,25%. Kết quả có 658 thanh niên trúng sơ tuyển, bằng 33,12%.

Ảnh: Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã Tân Minh

Theo kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, ngày 14/12/2018, sẽ tiến hành khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại huyện. Sau khám tuyển tại huyện, sẽ tiến hành phúc tra lý lịch các thanh niên trúng tuyển; cấp phát quân trang và dự kiến tổ chức giao nhận quân trong khoảng thời gian từ 18 đến 25/02/2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã giao nhiệm vụ cho các ngành, đoàn thể và các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện theo chức năng nhiệm vụ nhằm hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Xuân Tiến