An ninh - quốc phòng

Nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT

Trong những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thường Tín đã nghiêm túc chỉ đạo, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác huấn luyện trong tình hình mới. Với những biện pháp sáng tạo, sát với tình hình nhiệm vụ và bằng sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, công tác huấn luyện trên địa bàn huyện Thường Tín đã có những kết quả vững chắc, qua đó khẳng định cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện Thường Tín.

 

Ảnh: Công tác huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2013

Xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Thường Tín đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt sâu sắc các Nghị quyết  của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng  huấn luyện tới toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; đồng thời ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, trọng tâm là xác định nội dung, biện pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ ở các cấp, làm cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện.

       

Hưởng ứng phong trào thi đua "Huấn luyện giỏi - Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm - Sẵn sàng chiến đấu cao", Ban CHQS huyện luôn coi trọng công tác huấn luyện, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ; nội dung huấn luyện tập trung hướng vào giải quyết những khâu yếu, mặt yếu, vấn đề mới và tăng cường kiểm tra,  uốn nắn những thiếu sót, khuyết điểm trong huấn luyện; chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, thông qua, phê duyệt và thực luyện giáo án huấn luyện của cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện trước khi bước vào huấn luyện.

 

Trong quá trình tổ chức huấn luyện, Ban CHQS huyện chú trọng huấn luyện cho các đối tượng để sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường vũ khí, trang bị kỹ thuật; huấn luyện nâng cao khả năng cơ động; tổ chức huấn luyện phải kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, nâng cao sức khoẻ...

Ảnh: Hoạt động huấn luyện DQTV năm 2018

Từ năm 2013 đến 2018, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã cử 2.353 đồng chí tham gia các lớp huấn luyện do Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội và UBND huyện tổ chức; tổ chức huấn luyện tại chức cho 175 lượt đồng chí; huấn luyện Dân quân năm thứ nhất cho 3.939 đồng chí; huấn luyện dân quân cơ động, dân quân binh chủng cho 7.715 đồng chí; huấn luyện dân quân tại chỗ 5.569 đồng chí. Hàng năm tiến hành phúc tra, rà soát lực lượng Dân quân động viên, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huy động diễn tập, huấn luyện, với quân số 1.900 đồng chí; phối hợp tổ chức huấn luyện lực lượng xung kích ven đê Sông Hồng cho 600 đồng chí… Trong các đợt huấn luyện, kết quả luôn đạt và vượt yêu cầu đề ra.

 

Trung tá Nguyễn Văn Thanh - Phó Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Thường Tín cho biết: “Để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện hơn nữa, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ là tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về công tác huấn luyện; thực hiện huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, chất lượng"; việc huấn luyện tập trung vào đồng bộ, chuyên sâu, nâng cao chất lượng huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, kịp thời đổi mới về nội dung, phương pháp huấn luyện; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổ chức huấn luyện, diễn tập theo phân cấp; tổ chức huấn luyện quân số đạt 97% trở lên...”

Ảnh: Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong huấn luyện năm 2018

Với sự chủ động, đoàn kết, sáng tạo, trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy trung ương, của Bộ Tư lệnh Thủ đô về nâng cao chất lượng công huấn luyện, công tác huấn luyện của Ban CHQS huyện Thường Tín đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các nội dung. Hàng năm, cùng với hoàn thành 100% nội dung, thời gian, chương trình huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch, Ban CHQS huyện đã tích cực, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Đây là động lực, tiền đề quan trọng để cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Thường Tín vững vàng trong công tác huấn luyện những năm tiếp theo.

Xuân Tiến