An ninh - quốc phòng

Thường Tín tổ chức Thành công Diễn tập khu vực phòng thủ

Ngày 24,25/72018, Ban Chỉ đạo Diễn tập Khu vực Phòng thủ huyện Thường Tín đã tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp trên bản đồ và thực địa, có một phần thực binh năm 2018.

 

Chương trình diễn tập được thực hiện 3 giai đoạn, 7 vấn đề huấn huyện và 16 nội dung.

 

Theo báo cáo đánh giá do đồng chí Kiều Xuân Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện trình bày tại Hội nghị Tổng kết Diễn tập đã khẳng định: Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018 đã bám sát ý định, theo đúng chỉ của Ban chỉ đạo Diễn tập thành phố; công tác chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, đồng bộ về mọi mặt. Các nội dung thực hành diễn tập theo đúng chương trình, nội dung, thời gian, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng cao. Thành công của cuộc diễn tập đã thực sự nâng cao một bước về nhận thức đối với nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện của cơ quan Quân sự, Công an, các ban, ngành, đoàn thể của huyện. Đặc biệt, thông qua diễn tập làm cơ sở cho việc xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện động viên của các ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài…

Ảnh 4: Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thường Tín phát biểu Bế mạc

Phát biểu Chỉ đạo và bế mạc Diễn tập, đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể  nhân dân và LLVT huyện cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ: Sau cuộc diễn tập, các thành viên viên Ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị huyện và các xã cần kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những thiếu sót, khuyết điểm của cuộc diễn tập; tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, thành phố về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng Thủ đô Hà Nội, huyện Thường Tín thành khu vực phòng thủ vững chắc; các cấp ủy Đảng, chính quyền cần chủ động rà soát, bổ sung công tác lãnh đạo, kế hoạch bảo đảm quốc phòng- an ninh hàng năm; tập trung xây dựng cơ sở xã, thị trấn vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Lực lượng vũ trang huyện cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, huấn luyện cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng, nghiệp vụ giỏi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống…

Ảnh 5: Lãnh đạo huyện Thường Tín nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội

Ảnh 6: 21 tập thể, 51 cá nhân được khen thưởng trong cuộc Diễn tập

Kết thúc cuộc diễn tập, UBND thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho Cán bộ, Nhân dân, Lực lượng vũ trang huyện Thường Tín vì đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thường Tín năm 2018; UBND huyện Thường Tín khen thưởng cho 21 tập thể, 51 cá nhân có nhiều thành tích trong Diễn tập khu vực phòng thủ.

Xuân Tiến