Xã - thị trấn

XÃ LÊ LỢI

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:51 AM  | View count: 805
Xã Lê Lợi nằm ở giữa huyện, có diện tích tự nhiên là 5,09 km2, dân số 8.415 người, đa số là người Kinh; phía Bắc giáp xã Chương Dương, phía Nam giáp xã Tô Hiệu, xã Thống Nhất; phía Đông giáp sông...

XÃ KHÁNH HÀ

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:40 AM  | View count: 1624
Xã Khánh Hà nằm ở phía Tây Bắc huyện Thường Tín; có diện tích tự nhiên là 4,96 km2; dân số 11.548 người, đa số là người Kinh; phía Bắc giáp xã Liên Ninh và xã Đại Áng (huyện Thanh Trì); phía Nam...

XÃ HÒA BÌNH

Ngày đăng 10/03/2017 | 10:01 AM  | View count: 1047
Hòa Bình là xã nằm ở phía Tây huyện Thường Tín; có diện tích tự nhiên 3,83 km2; dân số 6.950 người; đa số là người Kinh; phía Bắc giáp xã Khánh Hà, phía Tây giáp xã Hiền Giang, phía Nam giáp xã Văn...

XÃ HIỀN GIANG

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:36 AM  | View count: 486
Xã Hiền Giang nằm ở phía Tây huyện Thường Tín; có diện tích tự nhiên là 3,16 km2; dân số 4.678 người; đa số là người Kinh; phía Bắc giáp xã Khánh Hà, phía Nam giáp xã Tiền Phong, phía Đông giáp xã...

XÃ HÀ HỒI

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:38 AM  | View count: 1404
Hà Hồi là xã ở phía đông bắc huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên là 3,84 km2; dân số 10.251 người; đa số là người Kinh, 75% dân số theo truyền thống thờ cúng tổ tiên; khoảng 25% số dân theo đạo...

XÃ CHƯƠNG DƯƠNG

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:35 AM  | View count: 721
Chương Dương là xã nằm ở phía Đông huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên là 3,91 km2; dân số 5.385 người[1], đa số là người kinh, theo truyền thống thờ cúng tổ tiên. Từ giữa thế kỷ XIX, các giáo...

XÃ DUYÊN THÁI

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:35 AM  | View count: 1130
Duyên Thái là xã ở Đông Bắc huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên là 3,83 km2, dân số 11.818 người, đa số là người Kinh; phía Bắc giáp xã Đông Mỹ và xã Liên Ninh (thuộc huyện Thanh Trì); phía Nam...

XÃ DŨNG TIẾN

Ngày đăng 10/03/2017 | 10:01 AM  | View count: 798
Xã Dũng Tiến nằm ở phía Tây Nam huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên là 3,44 km2, dân số 8.392 người, đa số là người Kinh; phía Đông giáp xã Thắng Lợi, phía Tây giáp sông Nhuệ, phía Nam giáp xã...

XÃ HỒNG VÂN

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:38 AM  | View count: 1324
  1. Địa lý, địa điểm Hồng Vân là xã nằm ở phía đông của Huyện Thường Tín, cách trung tâm Hà Nội 18 km về...