Tin Xã, thị trấn

Xã Hiền Giang hơn 97% cử tri đồng ý đồng ý sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
Ngày đăng 01/04/2024 | 19:00  | View count: 128

Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2025, bắt đầu từ 7h sáng ngày 27/3 đến ngày 31/3 các thôn trên địa bàn xã Hiền Giang đồng loạt ra quân lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo Nội dung lấy ý kiến cử tri gồm 02 nội dung: Phiếu lấy ý kiến cử tri việc sáp nhập xã Hiền Giang và xã Hoà Bình; tên đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập là xã Bình Giang.

Để thực hiện tốt việc lấy ý kiến cử tri, xã đã thành lập 6 Tổ lấy ý kiến cử tri tại 6 thôn cụm dân cư; tổng số cử tri được lấy ý kiến là 3.588 người. Đối với nội dung lấy ý kiến cử tri về việc nhập xã Hiền Giang vào xã Hòa Bình có 3.583 người tham gia ý kiến đạt 99,86%; trong đó có 3.494 người đồng ý sáp nhập đạt 97,38%; Đối với nội dung lấy ý kiến cử tri về tên gọi Đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp là Xã Bình Giang có 3.469/3.588 người đồng ý đạt 96,68%.

Việc lấy ý kiến nhân dân về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 là thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước để phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ đó, góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trường Giang