Tin Xã, thị trấn

Các xã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2023
Ngày đăng 02/02/2024 | 20:41  | View count: 201

Trong những ngày qua, các xã trên địa bàn huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

* Ngày 24 và ngày 26/01/2024, Đảng bộ xã Thư Phú đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Năm qua, Đảng ủy xã Thư Phú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát, cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và được triển khai nghiêm túc, hiệu quả đến các cơ quan, đơn vị và cơ sở. Trong năm, đảng bộ kết nạp được 03 Đảng viên, đề nghị trao tặng huy hiệu Đảng cho 09 đồng chí. Qua phân loại chất lượng đảng viên năm 2023: Toàn đảng bộ có 23 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng 16%, có 02 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 06 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Đảng ủy xã đã trao giấy khen cho 8 tập thể và 16 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên các mặt công tác của Đảng bộ. UBND xã Thư Phú đã khen thưởng cho 11 tập thể và 42 cá nhân và đại diện công dân tiêu tiểu trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

 

* Ngày 26/01/2024, xã Khánh Hà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, xã Khánh Hà quan tâm triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trên các lĩnh vực, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã có tác động to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó giá trị công nghiệp đạt 238 tỷ đồng, đạt trên 104% so với kế hoạch, thương mại dịch vụ 452 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, nông nghiệp 60 tỷ đồng đat 100% kế hoạch. Tổng thu ngân sách năm 2023 ước thực hiện 27,8 tỷ đồng, đạt 327,8% chỉ tiêu huyện giao; Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm. Hiện nay trên địa bàn xã không còn hộ nghèo. Chỉ còn 29 hộ cận nghèo; Các phong trào thi đua do Trung ương phát động và các phong trào nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, đã được xã Khánh Hà triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là xã Khánh Hà sớm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng măt bằng, bàn giao đất cho đơn vị thi công Dự án Đường vành đai 4 - Vùng thủ đô đi qua địa bàn xã. Xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Năm 2024, xã Khánh Hà tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu qủa phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2024, đặc biệt là phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tại hội nghị tổng kết, UBND xã Khánh Hà đã trao tặng giấy khen cho 28 tập thể, 19 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 55 cá nhân  cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

 

*Sáng ngày 26/01/2024, Đảng Ủy-HĐND-UBND- UBMTTQ xã Nghiêm Xuyên đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Thực hiện lời dạy của Bác "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...", năm 2023, với tinh thần  kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, thi đua, xã Nghiêm Xuyên đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Các phong trào thi đua yêu nước của xã phát triển sâu rộng, trên mọi lĩnh vực, nội dung và hình thức thi đua ngày càng được đổi mới bám sát vào các nhiệm vụ chính trị được giao. Tổng thu Ngân sách 11 tháng đạt gần 8 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người là 61 triệu đồng/người/năm; văn hóa xã hội, đời sống nhân dân ổn định và từng bước được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. UBND xã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy; triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND xã; giữ vững và duy trì thường xuyên mối quan hệ công tác với UBMTTQ xã và các đoàn thể. Với những kết quả đạt được, UBND xã, các ngành, đoàn thể xã đã được các cấp, các ngành khen thưởng.

Các tập thể cá nhân được khen thưởng

Nhân dịp này, UBND xã Nghiêm Xuyên đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2024.

 

*Ngày 26/01/2024, UBND xã Nguyễn Trãi tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Xã Nguyễn Trãi có tổng diện tích tự nhiên là 597,3 ha, với 3.043 hộ, 10.073 nhân khẩu. Năm 2023, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Nguyễn Trãi cơ bản giữ vững và ổn định. Xã đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội. Về sản xuất nông nghiệp, tổng sản lượng đạt 2.829 tấn. Lao động trong các nhóm ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ tăng lên đáng kể góp phần ổn định đời sống nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt  68 triệu đồng/người/năm.Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi; 09/09 thôn được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”. 22894/3035 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 95,3%. Chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được nâng lên, công tác an sinh xã hội được đảm bảo; công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Khen thưởng các tập thể, cá nhân

Tại hội nghị, UBND xã Nguyễn Trãi đã khen thưởng cho 21 tập thể,  19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.

 

*Chiều ngày 30/1/2024, xã Duyên Thái tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Đến dự có đồng chí Trần Hồng Hạnh - Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

Trong năm 2023, xã Duyên Thái đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, đã có tác động hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân được nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Năm 2023, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều hoàn thành vượt mức đề ra. Nổi bật là xã đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường vành đai 4 - Vùng thủ đô đi qua địa bàn xã theo đúng kế hoạch. Tổng thu nhập từ các ngành kinh tế cả năm đạt: trên 928 tỷ đồng tăng 6,28% so với năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người đạt 74,2 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách xã trên 17,7 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng, năm 2023, Huyện uỷ công nhận là tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Tại hội nghị, UBND xã Duyên Thái đã trao tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

*Ngày 26/01/2024, xã Khánh Hà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, xã Khánh Hà quan tâm triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trên các lĩnh vực, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã có tác động to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó giá trị công nghiệp đạt 238 tỷ đồng, đạt trên 104% so với kế hoạch, thương mại dịch vụ 452 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, nông nghiệp 60 tỷ đồng đat 100% kế hoạch. Tổng thu ngân sách năm 2023 ước thực hiện 27,8 tỷ đồng, đạt 327,8% chỉ tiêu huyện giao; Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm. Hiện nay trên địa bàn xã không còn hộ nghèo. Chỉ còn 29 hộ cận nghèo; Các phong trào thi đua do Trung ương phát động và các phong trào nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, đã được xã Khánh Hà triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là xã Khánh Hà sớm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng măt bằng, bàn giao đất cho đơn vị thi công Dự án Đường vành đai 4 – Vùng thủ đô đi qua địa bàn xã. Xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Năm 2024, xã Khánh Hà tiếp tục triển khia thực hiện có hiệu qủa phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2024, đặc biệt là phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tại hội nghị tổng kết, UBND xã Khánh Hà đã trao tặng giấy khen cho 28 tập thể, 19 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 55 cá nhân  cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Thu Hậu, Nguyễn Đạt, Diệu Hương, Xuân Tiến, Tô Quý