Tin Xã, thị trấn

Hơn 100 người dân xã Văn Bình được tuyên truyền về định danh điện tử VNEID
Ngày đăng 17/01/2023 | 22:11  | View count: 74

Chiều ngày 16/01/2023, Ban chỉ đạo đề án 06 xã Văn Bình tổ chức Lễ ra quân đợt cao điểm tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID, cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn xã.

Toàn cảnh hội nghị

Tại chương trình, Chủ tịch UBND xã Văn Bình, ông Ngô Đình Tiến đã phát động triển khai tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID, cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công. Đồng thời đề nghị các hội, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID, cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và xác định là một trong những nội dung quan trọng nhằm cung cấp kiến thức và hỗ trợ người dân tiếp cận, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ký kết phối hợp

Tại hội nghị, Ban Công an xã ký phối hợp công tác tuyên truyền với Hội LHPN xã và Đoàn thanh niên xã.

Đoàn thanh niên xã ra quân tuyên truyền

Kêt thúc hội nghị, Ban công an và Đoàn thanh niên xã đã ra quân tuyên truyền lưu động tại các thôn, xóm trên địa bàn xã.

Chương trình là một trong các hoạt động trọng tâm nhằm thực hiện kế hoạch của UBND huyện Thường Tín về Cao điểm tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dung VNeID đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

Hoài Thu