Tin Xã, thị trấn

Đại hội MTTQ các xã: Vân Tảo, Nghiêm Xuyên, Hiền Giang, Quất Động
Ngày đăng 15/01/2019 | 08:51  | View count: 101

Những ngày qua, nhiều địa phương trong huyện đã tổ chức thành công Đại hội Ủy ban MTTQ xã, nhiệm kỳ 2019-2024. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách xã và lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện đã tới dự và tặng hoa chúc mừng.

 

* Xã Vân Tảo: Ngày 8/1/2019, UBMTTQ xã Vân Tảo đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dự đại hội có đồng chí Lê Tuấn Dũng  - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đăng Bôi - Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện và hơn 100 đại biểu.

Ảnh: Văn nghệ chào mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ xã Vân Tảo và các tổ chức thành viên đã phát huy tinh thần đại đoàn kết, khắc phục khó khăn đạt được nhiều kết quả quan trọng nổi bật đó là: Vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp sức người, sức của vào phong trào xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, MTTQ xã đã phối hợp vận động nhân dân cứng hóa đường giao thông thôn xóm và kè rãnh thoát nước theo Đề án 02, 04 của huyện được 7,5km, với tổng giá trị 3 tỷ 722 triệu đồng, trong đó, ngân sách huyện và ngân sách địa phương là 2 tỷ 649 triệu đồng, nhân dân đóng góp 1 tỷ 073 triệu đồng và nhân dân tham gia đóng góp hàng chục ngàn ngày công lao động và hiến đất mở đường. Bên cạnh đó, MTTQ xã còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động. Với những kết quả đạt được, nhiều năm liên tục UBMTTQ xã Vân Tảo được công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đại biểu MTTQ xã Vân Tảo đã tiến hành hiệp thương cử ra 41 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã  nhiệm kỳ 2019-2024; bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thường Tín. Ông Nguyễn văn Tuyên được bầu làm Chủ tịch UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2019 -2024 .

 

* Xã Nghiêm Xuyên: Sáng ngày 11/01/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghiêm Xuyên đã tổ chức Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tới dự có đồng chí Phạm Thị Tuyết Nhung -  Huyện ủy viên,  Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Đăng Bôi - Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành đoàn thể xã và 108 đại biểu chính thức.

Ảnh: Đồng chí Phạm Thị Tuyết Nhung -  HUV, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện tặng hoa chúc mừng

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2013 - 2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024. Trong những năm qua, UB MTTQ xã Nghiêm Xuyên đã cùng với các tổ chức thành viên hoàn thành nhiệm vụ: Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân… Trong đó, những kết quả nổi bật là phối hợp vận động nhân dân ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 102,5 triệu đồng; vận động các trường hợp từ trần đưa đi hỏa táng đạt 53%; cùng với nhân dân giữ vững danh hiệu 3/3 Làng văn hóa và xây dựng thành công xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017.

Đại hội đã hiệp thương bầu ra 41 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ xã Nghiêm Xuyên khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và 03 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu UB MTTQ cấp huyện. Đồng chí  Nguyễn Đình Bảng tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Xã Hiền Giang: Sáng 14/01/, Ủy ban MTTQ xã Hiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã, lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhiệm kỳ 2013-2018, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Hiền Giang không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”;  quỹ đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

Nổi bật là đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường làng ngõ xóm với số tiền 1,2 tỷ đồng; tổ chức tôn tạo các di tích lịch sử với số tiền trên 4,7 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 95%; 3 làng được tái công nhận và công nhận làng văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,62%; trên 60% số người qua đời được thực hiện hỏa táng; trong công tác từ thiện, nhân đạo, Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức tặng quà học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 56 triệu đồng; trợ giúp xây, sửa chữa nhà ở cho 17 nhà ở hộ nghèo với số tiền 52 triệu đồng…

Trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ xã Hiền Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy đại đoàn kết dân tộc; thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện; đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ trong tình hình mới... Phấn đấu hàng năm trên 98% số hộ đăng ký và 95% số hộ đạt danh hiệu văn hóa; 100% làng giữ vững làng văn hóa; trên 60% số người qua đời được đưa đi hỏa táng; tiếp tục làm tốt công tác tự thiện nhân đạo…

Ban chấp hành khóa mới

Đại hội đã hiệp thương cử 36 vị tham gia MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024, cử 4 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ VN huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Xã Văn Tự: Sáng 14/01/2019, Ủy ban MTTQ xã Văn Tự tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã, nhiệm kỳ 2019-2024.

Toàn cảnh hội nghị

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, UBMTTQ xã Văn Tự đã phát huy vai trò, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nổi bật như các hộ dân trong xã tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. MTTQ xã đã vận động nhân dân cứng hóa đường giao thông và kè rãnh thoát nước theo đề án 02, 04 của huyện được trên 14km với tổng trị giá 15 tỷ đồng; bằng nguồn vốn xã hội hóa nhân dân đã thực hiện trùng tu, tôn tạo 5 khu di tích lịch sử Đền, Chùa, Miếu, Đình.. với tổng giá trị 6,7 tỷ đồng; vận động nhân dân tích cực xây dựng “Quỹ Vì người nghèo”, trong 5 năm đã ủng hộ được 215 triệu đồng vượt kế hoạch đề ra, hỗ trợ xây dựng mới 15 nhà và sửa chữa 2 nhà với số tiền 340 triệu đồng; vận động “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”  được 114 triệu đồng. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở được phát huy…

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh.

Tiếp đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm điểm của UBMTTQ xã nhiệm kì 2013-2018, báo cáo tình hình đại biểu về dự đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện của xã và cấp trên; tổng hợp ý kiến đóng góp sửa đổi Điều lệ.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử ra 36 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Văn Tự, nhiệm kỳ 2019-2024; bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thường Tín. Ông Dương Văn Sự  được bầu làm Chủ tịch UBMTTQ xã nhiệm kì 2019 – 2024.

Ảnh: Đồng chí Lê Tuấn Dũng – Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy trao kỉ niệm chương cho 3 đồng chí

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao kỉ niệm chương của Trung ương MTTQ Việt Nam cho 3 đồng chí; tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kì 2013 – 2019.

 

* Xã Quất Động: 

Sáng ngày 15/01/2019,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quất Động đã tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Về dự có đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Lê Tuấn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Lê Đức Anh – Phó Chủ tịch UB MTTQ  huyện, cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã và hơn 100 đại biểu, khách mời.

Tại Đại hội, đồng chí Thái Vĩnh Lộc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quất Động đã báo cáo kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2013 - 2018. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã Quất Động đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ các cấp và địa phương phát động như: phối hợp vận động nhân dân cứng hóa đường giao thông nông thôn và kè rãnh thoát nước theo Đề án 02, 04 của huyện được hơn 3 km, với tổng kinh phí 3.979 triệu đồng; vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 125,7 triệu đồng; Quỹ Vì người nghèo được 176 triệu đồng; Quỹ Vì biển đảo Việt Nam được 26,5 triệu đồng…

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe 2 ý kiến tham luận và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Đức Anh- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

Ảnh: 37 đại biểu tham gia thành viên Ủy ban MTTQ Quất Động nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đã hiệp thương cử ra 37 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ xã Quất Động nhiệm kỳ 2019 – 2024 và 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện. Đồng chí Thái Vĩnh Lộc tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã  nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xuân Tiến -  Thanh Tân - Trường Giang-  Thu Hậu -Xuân Tiến