Tin Xã, thị trấn

Quất Động tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân
Ngày đăng 03/10/2018 | 05:20  | View count: 229

Ngày 2/10/2018, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và những vấn đề quan trọng của địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018. Các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn những vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới. Đã có 5 ý kiến đề xuất, chia sẻ, kiến nghị với Đảng ủy xã trong đó, có một số vấn đề trọng tâm là: tình trạng xả thải gây ô nhiễm không khí, nguồn nước của một số công ty ở khu công nghiệp vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; vấn đề thu gom rác thải chậm trễ của công ty môi trường dẫn đến ô nhiễm môi trường ở khu dân cư;… Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Huy Hưng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu và giải trình với các đại biểu về các lĩnh vực thuộc quyền quản lý.

Qua Hội nghị phát huy dân chủ của nhân dân trong công tác xây dựng và giám sát các hoạt động chính quyền xã. Trên cơ sở đó tạo sự đồng thuận để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chính trị, kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của xã trong thời gian tới.

Trịnh Đức