Tin Xã, thị trấn

Nhiều xã tổ chức kỳ họp HĐND giữa năm 2018
Ngày đăng 22/06/2018 | 05:55  | View count: 736

Trong 2 ngày 21 và 22/6, HĐND Thị Trấn Thường Tín đã tổ chức kỳ họp lần thứ VI, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

6 tháng đầu năm 2018, kinh tế của Thị Trấn tiếp tục tăng trưởng. Tổng thu ngân sách ước thực hiện trên 10 tỷ đồng, đạt 196,7% kế hoạch năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng 92%, công nghiệp – nông nghiệp chiếm 8%. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, văn hóa giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Tại kỳ họp các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại hội trường và đại diện UBND Thị Trấn đã tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND đưa ra. Kết thúc kỳ họp, 100% đại biểu HĐND Thị Trấn đã nhất trí biểu quyết thông qua 02 dự thảo Nghị quyết.

Phương Thanh

Trong 2 ngày 21 - 22/6, HĐND xã Tự Nhiên cũng đã tổ chức kỳ họp lần thứ 7, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh  6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội xã Tự Nhiên tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 21,3 tỷ đồng. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm; thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng; quốc phòng được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị ổn định.

Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian để thảo luận, hầu hết các ý kiến thảo luận tập trung vào một số vấn đề như: Biện pháp bảo vệ mặt đường nội đồng; tăng cường xử lý và thu gom rác thải; đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý các tụ điểm cờ bạc và buôn bán ma túy... Kỳ họp đã xem xét, biểu quyết thông qua 04 dự thảo Nghị quyết.

Hoài Thu

 

Cũng Trong 2 ngày 21, 22/6, HĐND xã Thắng Lợi đã tổ chức kỳ họp lần thứ 6 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp đại diện UBND xã đã thông qua 4 báo cáo và 3 tờ trình; Ban Kinh tế - xã hội HĐND xã thông qua báo cáo thẩm tra các báo cáo tờ trình của UBND xã trình tại kỳ họp; Trưởng ban Pháp HĐND xã, UBMTTQ xã, thường trực HĐND xã thông qua báo cáo thuộc thẩm quyền.

Tài kỳ họp, một số vấn đề được đại biểu chất vấn tại kỳ họp gồm: các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, lĩnh vực văn hóa, …Đồng chí Chủ tịch UBND xã tiếp thu và giải trình các ý kiến đại biểu thuộc thẩm quyền quản lý. Kỳ họp biểu quyết thông qua 04 dự thảo Nghị quyết.

Trịnh Đức