Tin Xã, thị trấn

Đảng bộ xã Văn Bình quán triệt, học tập và triển khai chuyên đề năm 2018
Ngày đăng 13/04/2018 | 06:56  | View count: 489

Sáng ngày 12/04/2018, tại hội trường UBND xã Văn Bình, Đảng ủy xã đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 300 cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ.

Ảnh: Hội nghị học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2018

 dành cho cán bộ, đảng viên xã Văn Bình

          Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Lan - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã truyền đạt các nội dung chuyên đề 2018 về: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gồm các nội dung: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          Qua học tập giúp mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần và vận dụng vào thực tiễn, tự xây dựng cho mình tác phong làm việc theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hoài Thu