Tin Xã, thị trấn

Đảng bộ xã Quất Động quán triệt, học tập và triển khai chuyên đề năm 2018
Ngày đăng 10/04/2018 | 05:10  | View count: 197

Sáng ngày 10/4/2018, tại hội trường UBND xã Quất Động, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho 284 đảng viên.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt nội dung Chuyên đề năm 2018. Trong đó chú trọng đến tư tưởng dùng người và phong cách làm việc của Bác: phong cách dân chủ, phong cách quần chúng, phong cách khoa học, nêu gương, ...

Qua học tập giúp mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ từ xã tới cơ sở, thấm nhuần và vận dụng vào thực tiễn, tự xây dựng cho mình tác phong làm việc theo phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị mình.

Trịnh Đức