Tin Xã, thị trấn

Hội Nông dân xã Vạn Điểm, Hà Hồi và Thị trấn tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023
Ngày đăng 30/03/2018 | 09:48  | View count: 318

Ngày 29/3/2018, Hội nông dân xã Vạn Điểm đã tổ chức Đại hội khóa XXIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Nhiên – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

Lãnh đạo xã Vạn Điểm tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hội Nông dân xã Vạn Điểm có 1.046 hội viên, sinh hoạt ở 4 Chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội nông dân xã Vạn Điểm đã tổ chức 85 buổi tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương cho 9.917 lượt cán bộ, hội viên; tổ chức cho 950 hội viên tham gia ký cam kết 3 không và giữ gìn trật tự an toàn giao thông; hàng năm, hội giúp đỡ từ 2 - 3 hộ thoát nghèo. 5 năm qua, Hội đã mở 30 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 3.856 lượt hội viên;  phối hợp mở 7 lớp dạy nghề mộc và trồng cây ăn quả cho 320 hội viên. Toàn xã có 3.120 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội duy trì tốt 5 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền trên 6,1 tỷ đồng, giúp cho trên 300 lượt hộ vay. Duy trì 01 tổ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, với số tiền 500 triệu đồng, giúp cho 5 hội viên vay và giúp cho 100 hội viên tiếp cận với nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Hà Nội với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng…

BCH khóa mới ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội nông dân xã Vạn Điểm nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 11 đồng chí; bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Văn Bình tái cử chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Vạn Điểm

Xuân Tiến

 

Ngày 27/3/2018, Hội Nông dân Thị trấn Thường Tín cũng đã tổ chức Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023. 5 năm qua, Hội Nông Thị trấn đã tổ chức 40 buổi tuyên truyền và quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương cho 6.300 lượt hội viên; tổ chức 1.331 lượt hội viên đăng ký danh hiệu Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp cho 35 hộ vay số tiền gần 1,3 tỷ đồng để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; Hội nhận ủy thác vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố tổng số tiền 600 triệu đồng, đã giúp cho 50 lượt hội viên vay để đầu tư sản xuất kinh doanh. Hội cũng tích cực vận động hội viên tham gia các hoạt động xã hội như: ủng hộ Quỹ Ngày vì người nghèo, Quỹ Hạt thóc vàng, Quỹ xóa nhà dột nát, với số tiền 7,1 triệu đồng… 5 năm qua, Hội đã kết nạp được 120 hội viên mới, nâng tổng số lên 260 hội viên. Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu ra 9 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa mới; bầu 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội cấp trên. Trong phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành, đã bầu đồng chí Đặng Như Quỳnh là Chủ tịch Hội Nông dân Thị trấn Thường Tín khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

                                                                            Diệu Hương

 

Ngày 26/3/2018, tại Hội trường UBND xã, Hội Nông dân xã Hà Hồi đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Nhiên – Huyện ủy viên. Tại Đại hội các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác Hội và phòng trào nông dân của Ban chấp hành Hội Nông dân xã Hà Hồi khoá XI, phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Hà Hồi đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2018 đề ra, đặc biệt là trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Hội đã tổ chức cho 3.124 lượt hội viên đăng ký danh hiệu Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét có 2.101 lượt hộ đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hội đã phối hợp tổ chức 36 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; mở 02 lớp trồng rau trái vụ, với 70 hội viên tham gia; cung ứng 150 tân vật tư trả chậm cho hội viên phát triển sản xuất; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp 38 hộ vay số tiền trên 912 triệu đồng để phát triển kinh doanh, sản xuất; nhận ủy thác vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố tổng số tiền 2,1 tỷ đồng cho 210 lượt hội viên vay. Với những kết quả đạt được, Hội Nông dân xã Hà Hồi đã có nhiều đóng góp trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương trong những năm qua.

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới; bầu 7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Từ Đức Toàn tái cử chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Hồi khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

                                                                            Diệu Hương