Tin Xã, thị trấn

Xã Tô Hiệu tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân
Ngày đăng 12/03/2018 | 09:35  | View count: 412

Ngày 09/03/2018, UBND xã Tô Hiệu phối hợp với Ủy ban MTTQ xã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Bôi – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã, Hiệu trưởng các nhà trường, ban thanh tra nhân dân, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn và các đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân ở các thôn.

 

Năm 2017, UBND xã Tô Hiệu đã phối hợp với Ủy ban MTTQ xã tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chương trình hành động năm 2017; vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường. Năm 2017, toàn xã có 3.066 hộ/3.114 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 96,4% so với số hộ đăng ký, có 03/04 thôn đạt danh hiệu làng Văn hóa, 01 đơn vị đạt danh hiệu Cơ quan văn hóa. Giữ vững danh hiệu làng văn hóa thôn Tử Dương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận đóng góp ý kiến bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2018.

Tham dự hội nghị Ông Nguyễn Đăng Bôi - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua của xã, đồng thời mong muốn trong năm 2018, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Tô Hiệu sẽ được triển khai đạt được nhiều kết quả, góp phần đưa xã Tô Hiệu ngày càng phát triển vững mạnh.

Hội nghị đại biểu nhân dân xã Tô Hiệu đã thành công tốt đẹp, phát huy dân chủ, đề cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư; đánh giá được kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017 và đề ra chương trình hành động năm 2018 góp phần xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn xã.

Thanh Tân