Tin Xã, thị trấn

Hòa Bình chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2018
Ngày đăng 11/02/2018 | 10:24  | View count: 474

Trong những ngày này, cùng với việc làm tốt công tác chăm lo tết cho nhân dân, xã Hòa Bình tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2018, đảm bảo gieo cấy lúa trong khung thời vụ tốt nhất.

Diện tích mạ được che phủ nilon chống rét

Vụ xuân năm nay xã Hòa Bình gieo cấy 495 mẫu, các giống chủ lực gồm Bắc Thơm số 7 chiếm 30% diện tích, Thiên Ưu, RVT chiếm 40%, các giống TBR225, nếp chiếm 30% diện tích, xã đã triển khai gieo mạ 40 mẫu, toàn bộ diện tích mạ được che phủ nilon chống rét, mạ sinh trưởng phát triển tốt đảm bảo đủ lượng mạ cấy xuân. Vụ xuân năm nay xã Hòa Bình thử nghiệm mô hình máy cấy với diện tích 15 mẫu.

Nông dân xã Hòa Bình thu hoạch khoai tây

Vụ đông năm 2017 - 2018, toàn xã trồng được 7,5 mẫu khoai tây, 6 mẫu khoai lang, riêng khoai tây được trồng theo mô hình liên kết “4 nhà” trong sản xuất nông nghiệp (Nhà nông, nhà nước, nhà học, doanh nghiệp); Hiện nay, xã chỉ đạo các thôn tập trung thu hoạch diện tích cây vụ đông để giải phóng đất, tiến hành đổ ải và tập trung phay ngả đạt 90% diện tích, phay cấy 40% diện tích. Theo kế hoạch sau tết Nguyên Đán, xã Hòa Bình sẽ triển khai gieo cấy lúa xuân, phấn đấu song trong khung thời vụ tốt nhất.

 

Tô Quý