Tin Xã, thị trấn

Xã Dũng Tiến phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018
Ngày đăng 02/02/2018 | 09:56  | View count: 1157

Sáng 2/1, Đảng uỷ - HĐND - UBND- Ủy ban MTTQ xã Dũng Tiến tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Năm 2017 với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND và sự cố gắng nỗ lực của các ngành, đoàn thể, xã Dũng Tiến đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng.

Cụ thể, trong phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề đã thu hút và tạo việc làm cho 4.500 người, tăng 91 người so với năm 2016. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp chủ yếu là: thêu ren truyền thống, may mặc thời trang, phun sơn trên vải…Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến, đến nay xã đã đạt 11/19 tiêu chí; có 6/19 chỉ tiêu cơ bản đạt, còn 2/19 tiêu chí chưa đạt. Trong công tác quản lý nhà nước về đất đai tập trung trọng tâm vào việc thực hiện tốt nội dung quản lý, sử dụng đất theo đúng pháp luật. Công tác thu, chi ngân sách đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch, bảo đảm chi cho đầu tư phát triển; an ninh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế được bảo đảm, công tác bảo vệ môi trường được tăng cường. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc Năm kỷ cương hành hính, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh.

Bước sang năm 2018, xã Dũng Tiến sẽ phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả chủ đề hành động năm 2018 "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị". Cụ thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền toàn dân xây dựng nông thôn mới, quyết tâm về đích đạt 19/19 tiêu chí NTM vào năm 2018; duy trì quản lý hành lang giao thông trên tuyến đường trục liên xã và khu chợ; đẩy mạnh phát triển văn hóa-xã hội; tăng cường công tác quản lý đất đai...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện biểu dương kết quả kinh tế - xã hội mà xã Dũng Tiến đã đạt được; đánh giá cao phong trào thi đua của xã Dũng Tiến trên tất cả lĩnh vực; đồng thời, đồng chí yêu cầu Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Dũng Tiến cần chủ động xây dựng kế hoạch cho năm 2018, tiếp tục phấn đấu nêu cao hơn nữa tinh thần thi đua của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân để đạt được nhiều thành tích cao hơn. Cụ thể, cần tập trung xây dựng mô hình phát triển kinh tế của xã nhà như xây dựng thương hiệu dưa chuột Ba Lăng; tiếp tục nâng cao chất lượng thương hiệu khoai tây Thường Tín...Cùng với đó, xã cần nhân rộng mô hình làng nghề thêu tay; tập trung xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trại; hệ thống giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao đời sống nhân dân; tập trung xây dựng hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.

Bích Phương