Tin Xã, thị trấn

Nguyễn Trãi tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017
Ngày đăng 29/01/2018 | 04:21  | View count: 293

Sáng ngày 26/01/2018, UBND xã Nguyễn Trãi tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Năm 2017, với sự lãnh đạo của Đảng uỷ - HĐND - UBND, sự nỗ lực phấn đấu của Uỷ ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể và quyết tâm cao của cán bộ và nhân dân, xã Nguyễn Trãi đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra. Lĩnh vực kinh tế ổn định, có bước phát triển. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,6 triệu đồng/người/năm. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bước đầu đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ người từ trần đi hoả táng đạt 32%. Toàn xã có 95,22% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 3 làng được công nhận làng văn hoá; an ninh trật tự, quốc phòng địa phương ổn định...

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng xã Nguyễn Trãi đã khen thưởng cho 15 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 và 8 gia đình văn hóa tiêu biểu.

 

Xuân Tiến