Tin Xã, thị trấn

Đảng bộ xã Ninh Sở 70 năm xây dựng và phát triển
Ngày đăng 25/01/2018 | 04:31  | View count: 579

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ xã đã lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi trong từng giai đoạn cách mạng.

Sau ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930) xã Ninh Sở tiếp tục phát huy truyền thống của một miền quê giầu lòng yêu nước, các phong trào cách mạng và tổ chức yêu nước được thành lập, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia như tổ chức Nông hội đỏ Ninh Xá – Đại Lộ, Tổ thanh niên cứu quốc ở Đại Lộ, Ninh Xá… Ngày 18/8/1945, nhân dân xã Ninh Sở cùng với nhân dân trong trong huyện đã đứng lên lật đổ chính quyền thực dân - phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử xã Ninh Sở.

Đầu năm 1946 đồng chí Lý Bá Lung được huyện cử về hiện nhiệm vụ tổ chức chính quyền, gây dựng các đoàn thể quần chúng, phát triển phong trào cách mạng ở khu vực Đại Ninh, Dương Sở. Thực hiện chủ trương của cấp trên, nhằm thống nhất, tập trung lãnh đạo các xã nhỏ hợp thành xã lớn, năm 1948, tại chùa Viên Hoàng, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, các đại biểu của 2 xã Đại Ninh và Dương Sở đã thống nhất thành lập xã Ninh Sở; đồng thời, tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất thành lập chi bộ xã Ninh Sở với 4 đảng viên, đồng chí Lý Bá Lung được bầu làm Bí thư Chi bộ. Đây là sự kiện ghi dấu sự ra đời chính thức của xã Ninh Sở và Chi bộ Đảng (sau là Đảng bộ xã) mở ra một thời kỳ mới, thúc đẩy phong trào cách mạng ở xã Ninh Sở tiến lên giành nhiều thắng lợi quan trọng.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chi bộ xã Ninh Sở đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp; bám đất, bám dân hoạt động bí mật để lãnh đạo nhân dân đấu tranh kiên cường chống các cuộc càn quét của địch, diệt tề, trừ gian, phá đồn bốt, mở rộng và củng cố vùng căn cứ du kích, góp phần cùng quân dân huyện Thường Tín đánh bại âm mưu xâm lược của thực dân Pháp. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ xã đã lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân du kích, thường trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức sản xuất, chăn nuôi, tích cực huy động sức người, sức của chi viện cho miền Nam, với khẩu hiệu “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”... Góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trải các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, xã Ninh Sở đã có 2 bà mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 97 liệt sĩ, 45 thương binh, 27 người là bệnh binh và nhiều người bị ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh.

Đồng chí Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng về thăm và chúc tết nhân dân xã Ninh Sở năm1972.

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ xã đã lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi trong từng giai đoạn cách mạng. Từ một xã có nền kinh tế thấp, đến nay xã Ninh Sở có nền kinh tế phát triển vững chắc, kinh tế hàng năm tăng trưởng ổn định ở mức khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tỷ trọng công nghiệp – xây dựng đạt 58,7%, Thương mại - dịch vụ đạt 29,47%, tỷ trọng sản xuất nông nghiệp 5,86%. Hạ tầng kỹ thuật, công trình phúc lợi được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Văn hóa – xã hội có nhiều bước tiến quan trọng. Cơ sở vật chất 3 nhà trường được Thành phố, huyện và xã quan tâm đầu tư xây dựng mới, đáp ứng cơ bản nhu cầu dạy và học. Trường THCS, Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. Trạm y tế được đầu tư xây dựng mới, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên, năm 2017 công tác y tế xã Ninh Sở đạt chuẩn quốc gia. Có 6/7 thôn đã có nhà văn hóa thôn, 6/7 thôn và 4 cơ quan được công nhận và tái công nhận Làng văn hóa, cơ quan văn hóa, hàng năm có trên 85 % hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,5%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 36,37 triệu đồng/người. Năm 2016 xã Ninh Sở đã được Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.  

Trường học được đầu tư xây dựng khang trang

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, với 21 kỳ đại hội, Đảng bộ xã Ninh Sở không ngừng được củng cố phát triển cả số lượng và chất lượng, vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức; Đến nay, Đảng bộ đã có 255 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ cơ sở, hàng năm có trên 50% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 85%  đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ có 93 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng các loại. Nhiều năm Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

      Xác định “phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt” trong những năm qua, Đảng bộ xã Ninh Sở luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Ban chấp hành Đảng bộ xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã đẩy mạnh việc cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, cải cách và nâng cao năng lực quản lý, điều hành với tinh thần phục vụ nhân dân. Chất lượng hoạt động của HĐND có nhiều chuyển biến tích cực trong ban hành nghị quyết, kế hoạch, tiếp xúc cử tri và thực hiện vai trò giám sát. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động sát với thực tế ở cơ sở.

Phát huy những thành quả trong 70 năm qua, Đảng bộ xã Ninh Sở tiếp tục phát huy trí tuệ, đổi mới hơn nữa về nhận thức, phương thức lãnh đạo, khơi dậy mọi tiềm năng, lợi thế và nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương Ninh Sở văn minh, giàu đẹp.

 

           Tô Quý