Tin Xã, thị trấn

Xã Vạn Điểm: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2017
Ngày đăng 22/01/2018 | 04:25  | View count: 163

Sáng ngày 19/01/2018, xã Vạn Điểm tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

 Năm 2017, Đảng ủy, chính quyền xã Vạn Điểm đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kịp thời có những chủ trương, giải pháp linh hoạt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Trong năm qua, UBND xã Vạn Điểm đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động, đạt được nhiều kết quả. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất đạt 161 tỷ đồng, đạt 103,7% kế hoạch, tăng 19,2% so với năm 2016. Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính 2017” các vấn đề y tế, giáo dục, đẩy mạnh các phong trào, hoạt động văn hóa, xã hội. Nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; duy trì, giữ vững ổn định tình hình an ninh - quốc phòng trên địa bàn. Với những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua, năm 2017, xã Vạn Điểm vinh dự được Thành phố tặng cờ, bằng khen và danh hiệu cho 05 tập thể và 04 cá nhân; Và nhiều tập thể, cá nhân được UBND huyện khen thưởng với các danh hiệu “ người tốt việc tốt”, “ điển hình tiên tiến”  và có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị và phát động phong trào thi đua năm 2018, đồng chí Tạ Thanh Ngừng – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND  xã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ và nhân dân trong xã trong hăng hái thực hiện các phong trào thi đua năm 2017. Đồng thời đề nghị năm 2018, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực, huy động tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng để triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.  

Mai Sâm