Tin Xã, thị trấn

Đảng bộ xã Hà Hồi tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017
Ngày đăng 22/01/2018 | 01:26  | View count: 153

Sáng ngày 19/01/2018, Đảng bộ xã Hà Hồi tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và các mặt công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

 Năm 2017, Đảng bộ xã Hà Hồi đã triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã xét giới thiệu 14 quẩn chúng ưu tú đi học lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng, kết nạp 9 đồng chí đảng viên mới. Năm 2017, toàn xã có 8 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 5 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ xã Hà Hồi được Huyện ủy công nhận Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2017.

Bên cạnh đó, Đảng bộ tập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được những kết quả tích cực. Trong năm, toàn xã có tổng giá trị thu từ nông nghiệp, ước đạt 81,689 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ, ước đạt 214.893 tỷ đồng; công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, ước đạt 82,622 tỷ đồng; toàn xã có 96,7% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; công tác an ninh quốc phòng được giữ vững.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Nhân dịp này, Đảng bộ xã Hà Hồi đã tặng danh hiệu Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh cho 8 Chi bộ; khen thưởng 01 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Diệu Hương