Tin Xã, thị trấn

Hơn 200 đảng viên xã Nguyễn Trãi học tập Nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XII
Ngày đăng 14/01/2018 | 08:06  | View count: 81

Sáng ngày 12/01/2018, Đảng bộ xã Nguyễn Trãi đã tổ chức cho hơn 200 đảng viên của Đảng bộ học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy giới thiệu những nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, gồm: Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;  Nghị quyết về "Công tác dân số trong tình hình mới”.

Sau hội nghị học tập, 100% cán bộ, đảng viên học Nghị quyết phải viết bài thu hoạch cá nhân. Qua Hội nghị đã nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về những nhiệm vụ trước mắt, lâu dài và lộ trình phải thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 6.

 

Diệu Hương