Tin Xã, thị trấn

Đảng ủy xã Tân Minh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng
Ngày đăng 10/01/2018 | 08:24  | View count: 107

Sáng ngày 09/01, Đảng ủy xã Tân Minh đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng đến các đồng chí cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.

Quang cảnh buổi học tập, quán triệt

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Thị Lan – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy giới thiệu những nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, gồm: Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;  Nghị quyết về "Công tác dân số trong tình hình mới”.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy xã Tân Minh đã thông qua Kế hoạch về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng và đề nghị cán bộ, đảng viên sau học tập Nghị quyết đều phải viết bài thu hoạch; MTTQ và các đoàn thể, đài truyền thanh xã căn cứ kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều thức hình phù hợp với từng đối tượng và hoàn thành trong tháng 3/2018.

Ngọc Lâm