Tin Xã, thị trấn

Tô Hiệu tổng kết phong trào thi đua yêu nước
Ngày đăng 03/01/2018 | 04:05  | View count: 605

Ngày 28/12/2017, UBND xã Tô Hiệu đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

 Năm 2017, phong trào thi đua yêu nước xã Tô Hiệu đã đạt được những kết quả tích cực. Xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và về đích nông thôn mới. Tổng thu nhập của một số lĩnh vực kinh tế chủ yếu, thu nhập từ lương cán bộ giáo viên, y tế, thu nhập khác ước đạt 464,159 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 38,145 triệu đồng/người/năm. Xã tích cực triển khai công tác cải cách hành chính theo kế hoạch. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Công tác văn hóa - thông tin, thể dục thể thao tiếp tục được phát triển. Năm 2017, xã có 3.066 hộ/3.114 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 96,4% so với số hộ đăng ký, có 03/04 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa, 01 đơn vị đạt danh hiệu Cơ quan văn hóa. Giữ vững danh hiệu làng văn hóa thôn Tử Dương; Công tác y tế, giáo dục và đào tạo, thực hiện chính sách và đảm bảo an sinh xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo được quan tâm, xã đã tổ chức tặng quà cho 130 hộ nghèo với tổng số tiền là 45,5 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Tính đến hết năm 2017 toàn xã có 98 hộ nghèo theo tiêu trí mới (trong đó có 39 hộ bảo trợ xã hội), giảm 32 hộ so với đầu năm, tỷ lệ hộ nghèo là 1,7%. Tình hình an ninh, quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, thực hiện Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020,  UBND xã đã xây dựng mục tiêu đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu tổng thu nhập của một số ngành chủ yếu là 504 tỷ đồng trở lên. Giá trị thương mại dịch vụ, Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng tăng 15%  so với năm 2017, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3% so với năm 2017. Chuyển dịch cơ cấu Kinh tế mục tiêu; Thương mại dịch vụ 36%, Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng 30%, Nông nghiệp 34%, phấn đấu 95% hộ trong xã đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, 85% trở lên số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, duy trì, giữ vững 4/4 Làng văn hóa. Tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Phấn đấu 100% số hộ trong xã sử dụng nước hợp vệ sinh, duy trì các tổ thu gom rác thải, vệ sinh môi trường; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành công tác Quốc phòng quân sự địa phương; giữ vững và phát huy danh hiệu xã chuẩn nông thôn mới.

 

Ảnh: Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Nhân dịp này, xã Tô Hiệu đã khen thưởng 14 tập thể, 34 cá nhân và 16 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Thanh Tân